Laatste nieuws m.b.t. Coronavirus en noodopvang

Laatste nieuws m.b.t. Coronavirus

8 april
Vanaf deze week zal SKH op de dinsdag en donderdag een noodopvang groep hebben op onze locatie Gravenstraat. Deze noodopvang is voor kinderen met ouders in de vitale beroepen (deze kinderen werden de afgelopen weken opgevangen op een andere locatie). Onze vakleerkracht gym zal deze dagen ook aanwezig te zijn om ondersteuning te bieden.

16 maart 2020

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij informeren wij u over de manier waarop wij de noodopvang vanaf morgen 17 maart regelen.

Wanneer kunt u een beroep doen op de noodopvang?

  • Als u een alleenstaande ouder bent met een cruciaal beroep.

  • Als beide ouders een cruciaal beroep hebben.

Klik hier voor de lijst met cruciale beroepen of vitale processen.

Als een van de ouders geen cruciaal beroep heeft, gaan wij ervan uit dat deze ouder de opvang regelt of dat de opvang in het eigen netwerk opgelost wordt. Ouders, wij vragen jullie om je hier echt aan te houden. We kunnen niet anders dan uitgaan van de informatie die jullie ons geven. Scholen en opvang zijn dicht. We bieden alleen noodopvang zodat ouders met een cruciaal beroep kunnen doorwerken. Als een van de ouders geen cruciaal beroep heeft en de opvang kan niet binnen het eigen netwerk geregeld worden, blijft de tweede ouder thuis. Dit betekent inderdaad dat veel werkgevers van niet-cruciale processen een probleem krijgen omdat hun werknemers thuis blijven. Dat is helaas op dit moment de realiteit.

Hoe wordt de noodopvang in Hoorn, Abbekerk en Koggenland geregeld? 

De noodopvang wordt van 7.00 - 18.30 uur, dus ook tijdens reguliere schooltijd, aangeboden op de volgende centrale plekken. U brengt uw kind daar dus zelf heen. 

Abbekerk (0-4 jaar)
SKH het Bloemenhuisje, Burg. P. Kromplein 6, Abbekerk

Koggenland (0-12 jaar):
SKiK Figaro, Middengouw 19, Ursem.

Hoorn wijk centrum en Grote Waal (0-4 jaar)
SKH de Bazzeroet, Berkhouterweg 17, Hoorn

Hoorn wijk centrum en Grote Waal (4-12 jaar)
SKH de Raccers, Joh. Messchaertstraat 3, Hoorn*
* Mariaschool biedt opvang tijdens schooltijd

Hoorn, wijk Kersenboogerd (0-12 jaar)
SKH Amiketoj, Timpaan 43, Hoorn

Hoorn, wijk Risdam, Zwaag, Blokker en Bangert Oosterpolder (0-4 jaar)
SKH de Kreek, Meetketting 3, Zwaag (Socrates zijde van het gebouw)

Hoorn, wijk Risdam, Zwaag, Blokker en Bangert Oosterpolder (4-12 jaar)
SKH de Kreek, Meetketting 1, Zwaag (Roald Dahl zijde van het gebouw)

Hoorn, speciaal basisonderwijs (4-12 jaar)
IKEC,  Scheerder 2, Hoorn

U kunt uw kind voor deze locaties aanmelden op de volgende manier:

  • Heeft u al opvang op een van de locaties van SKH of SKiK? Meldt uw kind dan aan op uw reguliere locatie. Wij zorgen voor plaatsing van uw kind op de lijst van de juiste noodopvanglocatie. U ontvangt daar via het ouderportaal een bericht over.

  • Heeft u nog geen opvang op een van de locaties? Stuur dan een mailbericht naar plaatsing@kinderopvanghoorn.nl onder vermelding van uw telefoonnummer, naam en leeftijd van uw kind(eren) en wij nemen contact met u op.

De opvang wordt aangeboden door een team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de verschillende basisscholen. Mocht het aantal kinderen te groot worden, kan besloten worden om nog een noodlocatie toe te voegen. In dat geval wordt u daar direct over geïnformeerd. 

Als u vragen heeft over het bovenstaande, is het informatienummer 0229-285858.

Met vriendelijke groet,

Bert Groenewoud 

Bestuurder Stichting Talent voor openbaar basisonderwijs Hoorn 


Gea Koops 

Bestuurder Stichting Penta voor bijzonder onderwijs Hoorn 


Marjan Terpstra 

Directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Hoorn en Stichting Kinderopvang Koggenland


15 maart 2020
Scholen dicht per 16 maart, noodopvang per school open .
 
De scholen in de gemeente Hoorn sluiten vanaf 16 maart 2020 wegens het coronavirus. Scholen gaan dicht maar onderwijspersoneel blijft wel samenwerken met de kinderopvang om noodlocaties voor ouders met een beroep in een vitale sector open te houden, aanvankelijk op zoveel mogelijk plekken. Later in de week kunnen we deze opvang meer concentreren op strategische plekken in Hoorn.

Op maandag 16 maart wordt in elke school in Hoorn een noodopvang ingericht voor de kinderen van die school. De noodopvang is open van begin schooltijd tot einde schooltijd. De kinderen die normaal gesproken buitenschoolse opvang hebben, kunnen tot 18.30 uur op school blijven.  
 
De noodopvang wordt bemand door onderwijzend personeel en pedagogisch medewerkers van de verschillende kinderopvangorganisaties. Ouders geven hun kind een tussendoortje, lunch en een vieruurtje mee. Afhankelijk van het aantal kinderen dat op maandag 16 maart naar de noodopvang komt, wordt de noodopvang de dag erna mogelijk voor meerdere scholen in de wijk geclusterd. 
In de loop van de week krijgen ouders van de school bericht hoe er onderwijs op afstand gegeven kan worden. 

12 maart 2020

Verklaring bestuurders onderwijs en opvang na persconferentie Rutte

Tijdens een persconferentie vanmiddag van premier Rutte zijn nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met het Coronavirus. Daarbij heeft Rutte aangekondigd dat scholen en opvang open moeten blijven, om zo te zorgen dat belangrijke andere sectoren als ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen blijven functioneren. 

Volwassenen en kinderen met milde luchtwegklachten - als snotneus, hoesten en keelpijn worden opgeroepen om thuis te blijven. De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. 

Op dit moment ziet de overheid nog geen aanleiding om school of opvang te sluiten.  Er is nog relatief weinig sprake van besmettingen op scholen. Kinderen vormen niet de groep met de hoogste risico's. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van scholen en opvang groot zijn. 

Omdat wij de oproep van Rutte heel serieus nemen, zullen wij pas in het uiterste geval groepen of locaties sluiten. 

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.  

Met vriendelijke groet,

Gea Koops
Bestuurder Stichting Penta voor bijzonder onderwijs Hoorn 

Bert Groenewoud 
Bestuurder Stichting Talent voor openbaar basisonderwijs Hoorn 

Marjan Terpstra
Directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Hoorn

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!