Schooltijden en vakantierooster

De Montessorischool heeft een doorlopend dagrooster. Onze leerlingen eten onder begeleiding van de leerkracht in de groep en aansluitend spelen zij onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van SKH en ouders buiten.

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

De Montessorischool heeft een doorlopend dagrooster. Onze leerlingen eten onder begeleiding van de leerkracht in de groep en aansluitend spelen zij onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van SKH en ouders buiten.
 

Schooltijden

De Montessorischool hanteert de volgende schooltijden voor alle locaties en groepen:

Maandag:          8.30 - 14.30
Dinsdag:            8.30 - 14.30
Woensdag:        8.30 - 12.30
Donderdag:       8.30 - 14.30
Vrijdag:               8.30 - 14.30

 

Vakanties 2018 - 2019

Herfstvakantie            zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober
Kerstvakantie              vrijdag 21 december 12.00 uur t/m zondag 6 januari
Voorjaarsvakantie      zaterdag 16 februari t/m zondag 24 februari
Meivakantie                zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei
Pinkstervakantie        zaterdag 8 juni t/m zondag 16 juni
Zomervakantie           zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus

 

Vrije dagen 2018-2019

Studiedag                    maandag 19 november
Studiedag                    vrijdag 15 februari
Studiedag                    maandag 25 februari
Goede vrijdag             vrijdag 19 april
Tweede paasdag        maandag 22 april
Hemelvaart                 donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei

 

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!