Schooltijden en vakantierooster

De Montessorischool heeft een doorlopend dagrooster. Onze leerlingen eten onder begeleiding van de leerkracht in de groep en aansluitend spelen zij onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van SKH en ouders buiten.

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

De Montessorischool heeft een doorlopend dagrooster. Onze leerlingen eten onder begeleiding van de leerkracht in de groep en aansluitend spelen zij onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van SKH en ouders buiten.
 

Schooltijden

De Montessorischool hanteert de volgende schooltijden voor alle locaties en groepen:

Maandag:          8.30 - 14.30
Dinsdag:            8.30 - 14.30
Woensdag:        8.30 - 12.30
Donderdag:       8.30 - 14.30
Vrijdag:               8.30 - 14.30

 

Vakanties 2019 - 2020


Herfstvakantie           21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie             23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie     17 februari t/m 21 februari 2020
Meivakantie               27 april t/m 8 mei 2020
Zomervakantie          6 juli t/m 14 augustus 2020


 

Vrije dagen / studiedagen 2019-2020


Studiedag                vrijdag 4 oktober 2019
Studiedagen            maandag 11 en dinsdag 12 november 2019
Vrije middag            vrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uur
Studiedagen            donderdag 13 en vrijdag 14 februari 2020
Vrije dag                   vrijdag 10 april 2020 (Goede vrijdag)
Vrije dag                   maandag 13 april 2020 (Pasen)
Studiedag                 dinsdag 14 april 2020
Vrije dagen               donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaart) vrijdag 22 mei 2020
Vrije dag                    maandag 1 juni 2020 (Pinksteren)
Studiedag                 dinsdag 2 juni 2020  
Vrije dag                    vrijdag 3 juli 2020  

 

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!