Ouderbijdrage en bijdrage Pleinwacht

Ouderbijdrage en bijdrage Pleinwacht

Vrijwillige ouderbijdrage


De ouderbijdrage is voor een school heel erg belangrijk. Doordat u ouderbijdrage betaalt kan/kunnen uw kind(eren) deelnemen aan activiteiten met de daarbij behorende hapjes en drankjes. Hierbij een overzicht waar de ouderbijdrage zoal aan wordt besteed:
  • Sinterklaas (de personen, de kleding, de aankleding, de cadeaus, het snoep en de overige versnaperingen).
  • Kerst (de versieringen en versnaperingen).
  • Aankleding van de school bij verschillen activiteiten, meestal te bewonderen op het podium.
  • Eten en drinken bij verschillende (sport)activiteiten
  • Extra materialen voor de klassen
  • Afscheidsfeest van groep 8
  • Fancy Fair
  • Daarnaast wordt er regelmatig door de school teruggevallen op de reserves van de ouderbijdrage voor bijvoorbeeld excursies en afsluiting bij projecten.

De ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 35,00 per leerling.

De bijdrage kunt u overmaken op NL42 INGB 0007 6670 17 t.n.v. Stichting Ouderraad Montessorischool Hoorn onder vermelding van de naam van
uw kind/kinderen en de groep.
Indien u de ouderbijdrage niet kunt betalen verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Mogelijk kunnen wij dan met elkaar tot een oplossing komen.

De ouderbijdrage wordt niet gebruikt voor het schoolreisje/schoolkamp. Hiervoor betaalt u een aparte bijdrage. Informatie hierover wordt door de school verstrekt.
 

Vrijwillige bijdrage Pleinwacht

De ouders die tijdens de pauze Pleinwacht lopen, ontvangen een kleine vergoeding voor hun inzet. Deze ouders participeren in het aanbod op het plein.
Zij ondersteunen BeweegWijs - de spellen op het plein.

De kosten voor Pleinwacht bedragen dit jaar € 20,00 per leerling. Dit geldt alleen voor leerlingen in de Binnenstad.

De bijdrage kunt u overmaken op NL42 INGB 0007 6670 17 t.n.v. Stichting Ouderraad Montessorischool Hoorn onder vermelding van Pleinwacht
en de naam van uw kind/kinderen en de groep.

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!