Zoeken
12oktober2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
12oktober2018
Gravenstraat
12oktober2018
gevraagd
AVG - Algemene verordening gegevensbescherming 21-9-2018
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde
privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Voor ons als school betekent dit dat wij van u als ouders toestemming moeten vragen voor het gebruik van beeldmateriaal.
We deden dit al wel, maar de toestemming is inmiddels uitgebreider geworden.
Onlangs heeft u een brief van ons ontvangen met de vraag om deze in te
vullen en door beide ouders getekend retour te sturen (of mee te geven met uw
kind(eren).

Toestemming geven via ouderportaal
Als het goed is heeft u via ouderportaal ook een bericht ontvangen dat het
mogelijk is de toestemming digitaal te versturen. Soms komt een bericht
via ouderportaal vertraagd binnen. Mocht u van de week nog geen bericht
ontvangen hebben, laat het ons weten. U heeft dus inmiddels de keuze
tussen een papieren formulier en een digitale versie. Graag ontvangen
wij in de week van 24 september alle formulieren weer terug zodat we alles
kunnen administreren. Hartelijk dank voor uw medewerking.