Zoeken
12oktober2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
12oktober2018
Gravenstraat
12oktober2018
gevraagd
K a m p e n 30-9-2018
Afgelopen week zijn de kampen geweest voor de
midden-, tussen- en de bovenbouw. Doel is de groepsvorming gunstig te beïnvloeden. Voor sommige groepen was het hard werken en voor andere groepen was het van meet af aan een groep. Maar we mogen met elkaar stellen dat het wederom een groot succes is geweest. Op één vervelende valpartij na. Heel veel dank voor de ouders die mee zijn geweest als begeleider! Ook voor de ouders die hebben gereden en ervoor hebben gezorgd dat de leerlingen op hun plaats van bestemming kwamen. Zeker ook bewondering voor juf Wendy Koegelberg die de begeleiding van 4 kampen voor haar rekening nam. En chapeau voor de leerkrachten en LIO’ers Marloes en Hajo die met de groepen mee zijn
geweest.
 
Kamp groot succes 21-9-2018
Afgelopen week was de groep van Wouter Kistemaker in de Kersenboogerd op kamp. Dit kamp was een groot succes. Komende week gaan de bovenbouwgroepen van de Messchaertstraat naar Texel en de tussen- en
middenbouw, in zowel de Kersenboogerd als in de binnenstad vetrekken naar een prachtige locatie in West - Friesland. We hopen maar dat de zon zeer regelmatig zal schijnen.
 
Kampen 14-9-2018
Aan het begin van het schooljaar gaan de groepen van de tussenbouw en de
verdere bovenbouw op schoolkamp. We gaan bewust aan het begin van het
schooljaar om de groepsvorming positief te kunnen laten verlopen. Leerlingen leren elkaar ook in een andere context kennen. Dit vraagt extra inspanning van de leerkrachten die thuis vaak veel moeten regelen. Ook onze vakleerkracht Wendy Koegelberg draagt een (grote) steen bij aan de kampen van de bovenbouw. Zo is zij gedurende alle kampen op het eiland Texel te vinden.
Petra van Dulmen gaat als extra leerkracht mee met de groep van Wouter
Kistenmaker. Annemieke Dragt werkt extra op donderdag.
Wouter start maandag met het eerste kamp. In de week erna gaan alle andere
groepen. We hopen dat de weergoden ons genadig zullen zijn.