Actueel

Overzicht nieuws

 

Nederland Zoemt

23-11-2020
     
Afgelopen week zijn we met de kleuters gestart met het bloembollen en lespakket van Nederland Zoemt. Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Er is een teleactiviteit met de bollen gedaan en daarna zijn de bolletjes per soort in mandjes gedaan. Alle kinderen hebben meegeholpen de bolletjes in de aarde te doen. Nu afwachten of de tuin in het voorjaar vol staat met bloeiende bloemetjes.


Jaarverslag

19-11-2020
Bijgaand het jaarverslag 2019-2020 als infographic. Klik hier om deze te openen.
 

Verkoudheidsklachten leerlingen

16-11-2020
Om een juiste beslissing te nemen of uw kind wel of niet naar school kan met verkoudheidsklachten, kunt u gebruik maken van de meest actuele beslisboom. 
Mocht u toch twijfelen welke beslissing u moet nemen of over het wel of niet laten testen van uw kind, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de GGD. Zij kunnen u hierin het beste adviseren.
Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOinK, AJN, RIVM.pdf.pdf

 

Sint Maarten 

9 november 2020

Binnen Stichting Talent is besloten om conform de richtlijnen van de veiligheidsregio Noord Holland niet langs de deuren te gaan met Sint Maarten.

Wij willen echter wel binnen de groep en als school aandacht besteden aan dit oude volksgebruik. Elke groep gaat met de kinderen knutselen. Ook worden er liedjes gezonden en gaan de jongste leerlingen in een lint door de school. Zo hebben de leerlingen toch de beleving van het lichtjesfeest en het maken van een lichtje of lampion.

 

Studiedagen 9 en 10 november

2 november 2020

Op maandag 9 en dinsdag 10 november hebben wij studiedagen. Alle leerlingen zijn deze dagen vrij.
 

Nationaal schoolontbijt

29-10-2020

EEN LEERZAAM FEESTJE VOOR JE KIND

Onze school doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt begin november 2020. Uw zoon of dochter kan voor één keer zonder ontbijt naar school. In de ontbijtweek schuift de hele school namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo leert je kind op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je 's ochtend het beste kunt eten. De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis. Helpt u mee om dat zo gezond mogelijk te maken?  

5 Ontbijttips

 • Liever langer in bed? Maak het ontbijt dan 's avonds en bewaar het in de koelkast.
 • Niet altijd zin in hetzelfde? Wissel lekker af tussen brood en yoghurt met fruit.
 • Zoet en toch gezond? Beleg brood eens met aardbeien of plakjes kiwi en banaan.
 • In kleine stapjes gezonder? Verruil je witte boterham voor 'n bruine of bruin voor volkoren.
 • Fris aan het ontbijt? Iedereen kikkert op van frisse tomaatjes of schijfjes komkommer.
Klik hier voor de nieuwsbrief van het Nationaal Schoolontbijt.
 

Aanscherping coronamaatregelen in Nederland

19-10-2020

Het kabinet treft een reeks maatregelen om de snelle stijging van het aantal besmettingen te bestrijden. De maatregelen gaan in vanaf woensdagavond 14 oktober 22 uur. Volgens Rutte is 'vooral gekeken naar maatregelen die zorgen voor minder sociaal verkeer, zonder dat cruciale maatschappelijke sectoren in het gedrang komen.'

In het basisonderwijs blijven wij fysiek onderwijs aanbieden.
Op de Openbare Montessorischool Hoorn blijven de huidige maatregelen van kracht. Wij volgen het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs. Deze versie omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van d.d. 24 juni 2020 en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.
 • De basisregels blijven van kracht:
  - Houd 1,5 meter afstand van anderen;
  - Was vaak je handen;
  - Hoest en nies in je elleboog;
  - Blijf bij klachten thuis en laat je testen;
  - Vermijd drukke plekken;
 • Op onze school focussen we ons op het onderwijs en zijn zo min mogelijk medewerkers aanwezig;
 • Alleen de medewerkers die voor het primaire proces verantwoordelijk zijn, zijn op school;
 • De directeur, kwaliteitscoördinator en schooladministratie werken zo zoveel mogelijk vanuit huis;
 • De 1,5 meter maatregel wordt strikt gehandhaafd en samenkomsten zijn niet toegestaan;
 • Overleggen en trainingen vinden uitsluitend digitaal online plaats; 
 • Na schooltijd wordt het werk thuis voortgezet;
 • Wij ontvangen geen ouders of andere bezoekers in de scholen, tenzij deze noodzakelijk zijn voor het onderwijs aan kinderen of voor noodzakelijke reparaties. 
 • Wij vragen ouders en verzorgers bij het brengen en halen van de kinderen dezelfde voorzichtigheid te betrachten.
 • Houd onderling 1,5 meter afstand 
 • Laat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen.
   

Herfstvakantie van 10 t/m 18 oktober

08-10-2020

We hebben herfstvakantie van zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober.


Sportactiviteiten gemeente Hoorn

05-10-2020

Er zijn vanuit de gemeente en daardoor vanuit de beweegmanagers geen extra sportactiviteiten tot 1 januari 2021. Daarna zullen de eventuele mogelijkheden weer bekeken worden.


Studiedag 5 oktober

28-09-2020
Op maandag 5 oktober hebben wij een studiedag. Alle leerlingen zijn die dag vrij van school.


Cultuurweek Hoorn

24-09-2020
Van 2 tot en met 13 november 2020 vindt de cultuurweek Hoorn plaats. Er worden culturele activiteiten voor scholen en/of basisschoolkinderen van 6 t/m 12 jaar op verschillende locaties georganiseerd. Meer informatie en aanmelden kan via Sport en Cultuur Hoorn.
 

Activiteiten herfstvakantie gemeente Hoorn / Stichting Netwerk

23-09-2020
In de herfstvakantie organiseren de gemeente Hoorn en Stichting Netwerk de vakantiespelen. Ook is er op 13, 14 en 15 lichtjesavond in de stadsspeeltuin. 
 

Week tegen het pesten 2020

21-09-2020

In de week tegen het pesten 2020 (21 t/m 25 september) staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal. Dit jaar is het motto Samen aan zet. Als school zullen wij hier tijdens de KIVA lessen deze week extra aandacht aan besteden.
Meer informatie kunt u vinden op https://www.weektegenpesten.com/ en https://www.kivaschool.nl/

 

Kinderboekenweek 2020

15-09-2020
Woensdag 30 september start de jaarlijkse kinderboekenweek. Dit jaar is het thema 'EN TOEN?' Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken!

Wij hebben een samenwerking met de bibliotheek Hoorn. Zij bieden per bouw digibordlessen aan.
 

Verkoudheidsklachten leerlingen

10-09-2020
Om een juiste beslissing te nemen of uw kind wel of niet naar school kan met verkoudheidsklachten, kunt u gebruik maken van onderstaande beslisbomen. Er is een beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en een beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Mocht u toch twijfelen welke beslissing u moet nemen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de GGD. Zij kunnen u hierin het beste adviseren.

Beslisboom neusverkouden kind 0 t_m 6 jaar toelaten op kinderopvang_school_AJN_BOinK_RIVM.pdf (2).pdf

Triage

31-08-2020
Vanuit het RIVM hebben wij een kader gekregen hoe wij als school ons kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid. Wij houden ons aan de uitgangspunten zoals anderhalve meter afstand houden, hygiënemaatregelen en de gezondheidscheck voorafgaand aan een bezoek.

Voordat u als bezoeker de school binnenloopt, willen wij u vragen een gezondheidscheck te doen. Dit kan door een triageformulier in te vullen. Als u alle vragen negatief (=met nee) heeft beantwoord, mag u de school bezoeken.


Start schooljaar 2020-2021

27-08-2020
De school draait weer. Blije kindergezichten en enthousiaste teamleden. We hebben er met elkaar weer zin in om er een goed schooljaar van te maken.

Omdat ouders/verzorgers nu op afstaand staan, zullen wij ons best doen ouders/verzorgers mee te nemen in hetgeen zich afspeelt op school. Middels de mail en ouderportaal zijn leerkrachten snel voor u bereikbaar. Ouders/verzorgers mogen nog niet het schoolgebouw in om hun kind(eren) weg te brengen of op te halen. Gesprekken en rondleidingen op school mogen wel weer, na het ontsmetten van de handen en het invullen van een triageformulier. Wel dient u hiervoor vooraf een afspraak te maken.
 

Ventilatie van schoolgebouwen

21-08-2020
Recent heeft het RIVM nadere vragen beantwoord over de rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus, op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin wordt het belang van ventilatie om de kans op verspreiding te verkleinen toegelicht.
Op basis van de huidige inzichten veronderstellen het RIVM en het OMT dat de transmissie van het coronavirus hoofdzakelijk plaatsvindt door direct en indirect contact en grote druppels in de lucht. Het is op dit moment niet duidelijk of de kleine druppels (aerosolen) die in de lucht blijven hangen een rol spelen bij de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Talent volgt het advies van het RIVM. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van reeds geldende eisen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). Wel geldt volgens het RIVM het aanvullend advies om een luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven, te vermijden. Tevens is het van belang om na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd.
Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen (LCVS) opgericht en via de PO raad zullen wij ook over de adviezen en acties vanuit dit coördinatieteam op de hoogte worden gehouden.  

Wat doet Talent met de adviezen om de luchtcirculatie in de scholen optimaal te laten zijn:
 • Talent heeft in de schoolgebouwen alle luchtfilters vervangen;

 • Daar waar recirculatie plaatsvond zijn de systemen aangepast zodat de lucht zo snel mogelijk het gebouw verlaat;

 • Waar airconditioning aanwezig is in één ruimte, is deze uitgezet en is overgegaan op natuurlijke ventilatie;

 • Ramen en deuren staan zoveel mogelijk open om ruimtes optimaal te ventileren;

 • Er vindt op alle scholen onderzoek plaats door een gespecialiseerd bedrijf om na te gaan of en welke verbetermogelijkheden er nog meer zijn om de luchtkwaliteit verder te verbeteren.

Wij zullen er alles aan doen om de school voor uw kind en onze medewerkers een veilige plaats te laten zijn. 

Met vriendelijke groet,
Bert Groenewoud, Directeur-bestuurder Stichting Talent

Opening fontein Kerkplein Hoorn

01-07-2020
Vandaag werd de fontein op het Kerkplein Hoorn geopend door wethouder Samir Bashara.
De klas van juf Marloes was hiervoor uitgenodigd. De kinderen mochten de knop indrukken.

        

Zomervakantie

29 juni 2020

Op vrijdag 3 juli start de zomervakantie. De laatste lesdag van de leerlingen is donderdag 2 juli.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en zien onze leerlingen graag terug op maandag 17 augustus.


Avond4daagse home edition

12 juni 2020
De Avond4daagse 2020 gaat door! Schrijf je in voor Avond4daagse - Home Edition

De Avond4daagse gaat dóór!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom presenteren wij: Avond4daagse - Home Edition. Loop je dan de Avond4daagse in huis?! Nee, joh (of je moet een héél groot huis hebben). Maar je vertrekt wel vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes. Via de app van eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Lees meer hierover op de site:

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

 

Meespeelochtenden en informatieavond

In verband met het coronavirus hebben wij besloten de meespeelochtend van 18 maart niet door te laten gaan.

U blijft natuurlijk van harte welkom bij ons op school.

Zodra het coronavirus weg of onder controle is, zullen wij een nieuwe datum plannen voor een meespeelochtend. Ook voor een rondleiding nodigen wij u graag uit.
Heeft u hier belangstelling voor, dan horen wij dit graag. Ons telefoonnummer is 0229-214284.
 

Studiedag 13 en 14 februari a.s. en voorjaarsvakantie

04-11-2019

Donderdag 13 en vrijdag 14 februari zijn alle leerlingen vrij. 
Aansluitend hebben wij voorjaarsvakantie. De school is op maandag 24 februari weer open.
 

Jongeren Oranje

28 januari 2020
Op woensdag 19 februari, in de voorjaarsvakantie, vindt er een Jonger Oranje Talentendag plaats bij Always Forward. Een plezierige en leerzame voetbaldag voor spelers van 5 tot 12 jaar. Tijdens de Jonger Oranje Talentendag zullen scouts van FC Volendam aanwezig zijn. 

Deelname kost slechts 26,96, inclusief een persoonlijk certificaat en PANNA! magazines.
Meer informatie en aanmelden: http://www.jongerenoranje.nl
 
 

Staking 30 en 31 januari

9 januari 2020

De onderwijsbonden van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs hebben de leden opgeroepen te gaan staken op 30 en 31 januari a.s.

Wij zullen als school mee doen aan deze staking. Middels het staken willen wij vooral aandacht vragen voor het lerarentekort en de werkdrukverlaging. Hier worden wij namelijk elke dag mee geconfronteerd en om dit op te lossen zijn structureel meer gelden nodig.
 

Kerstvakantie

17-12-2019

In verband met de kerstvakantie zijn wij gesloten van vrijdag 20 december 12.00 uur tot en met zondag 5 januari 2020.
Het hele team van Openbare Montessorischool wenst u fijne feestdagen en een mooi en gezond 2020.

 

Techniekdag Stichting Netwerk

16-12-2019

Op 3 januari vindt er in het kader van de VSH kerst een Techniekdag plaats in Wijkcentrum De Zaagtand. Het is een gratis activiteit waarbij kinderen mee kunnen doen aan twee gave workshops. Op de dag zelf kunnen ze in de ochtend hun voorkeur aangeven en wordt er naar beschikbaarheid een indeling gemaakt. Anders dan de sporthalactiviteiten: Wanneer kinderen zich opgeven, verwachten wij hen de hele dag.
 
Aanmelden kan t/m 17 december via https://netwerkhoorn.nl/activiteit/techniek-dag.
Flyer Techniekdag.


Kerstdiner

13-12-2019

Donderdag 19 december organiseren wij het kerstdiner bij ons op school. 

Veel leerlingen brengen iets te eten mee voor zijn of haar klasgenoten en wij zorgen ervoor dat de klas er mooi uitziet. In de klassen hangt een intekenlijst waarop u kunt aangeven wat u graag wilt maken.  

De dag erna (op vrijdag 20 december) zijn de lestijden aangepast. We starten gewoon om 8.30 uur, maar de leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur waarna de kerstvakantie start.

We kijken uit naar een hele gezellige avond.
 

Kerstboomactie Puur for Kids

06-12-2019

Ook dit jaar doet onze school mee met de kerstboomactie Puur for Kids. Met deze actie zetten vele bedrijven uit West-Friesland zich in om kinderen blij te maken met een cadeautje tijdens de kerst. De bijzondere actie is bedoeld om de ruim 230 kinderen van gezinnen die afhaneklijk zijn van de Voedselbank een (kerst)hart onder de riem te steken. 
Meer informatie over deze actie kunt u lezen op de website van Puur for Kids.

 

Muzieklessen

11-11-2019
Sinds dit schooljaar geeft juf Annemieke muziekles aan alle kinderen. Elke week is zij ongeveer een uur in de groep voor het geven van deze les. De kinderen genieten hier enorm van.

Op de foto leert juf Annemieke de kinderen een liedje over opstaan / wakker worden. 


Erkenning Nederlandse Vereniging Montessori toegekend

04-11-2019

Op donderdag 31 oktober jl. heeft de NMV audit plaatsgevonden.

De NMV-audit is bedoeld om te 'luisteren' hoe de montessori-instelling het doet in de praktijk.
Het belangrijkste uitgangspunt is 'insluiten'. De NMV wil graag dat de basiskwaliteit bij de montessori-instellingen zo hoog is dat er recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van dr. Maria Montessori én vindt het belangrijk dat er veel montessori-instellingen beschikbaar zijn. Op basis van herkenning vindt de NMV-erkenning plaats.

Onze school heeft voor twee jaar de erkenning van de NMV gekregen! Hier hebben wij met elkaar als team hard voor gewerkt.


Studiedag 11 en 12 november a.s.

04-11-2019

Maandag 11 en dinsdag 12 november zijn alle leerlingen vrij.
Deze dagen gaat het team aan de slag met referentieniveaus en cruciale doelen voor rekenen.

 

Staking 6 november a.s.

29-10-2019

De landelijke vakbonden hebben opnieuw het onderwijsveld opgeroepen om te staken op woensdag 6 november 2019. Een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs steunt het doel van deze actie en heeft begrip voor een staking. Met deze actie willen de vakbonden de politiek duidelijk maken dat de sector primair onderwijs aantrekkelijker moet worden om een tekort aan personeel op te lossen. Er is extra geld nodig voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Het College van Bestuur ondersteunt deze acties.

In verband met deze staking zijn alle locaties van onze school op woensdag 6 november gesloten.

 

Nationaal Schoolontbijt: neem de tijd voor je ontbijt!

28-10-2019

De ouderraad van onze school maakt het ook dit jaar mogelijk dat wij meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt in de week van 4 t/m 8 november.  Onze school heeft het ontbijt op dinsdag 5 november. 

De ontbijtweek heeft een speciaal thema: Neem de tijd voor je ontbijt! Want juist tijd is voor kinderen en ouders/verzorgers soms een drempel voor een gezond en gezellig ontbijt. In de ontbijtpakketten vinden de kinderen vrolijke placemats met dit thema om de ontbijttafels feestelijk aan te kleden en ook een kleurrijke poster voor in de klas. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk het is  om de dag gezond te starten. 

Bij het beter laten ontbijten van basisschoolleerlingen heeft het Nationaal Schoolontbijt de steun van Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Het Voedingscentrum kijkt mee met de samenstelling van het ontbijtpakket en de inhoud van het lesmateriaal. 
Wilt u meer weten: kijken op de website van het Nationale Schoolontbijt.
 

Cultuurweek

15-10-2019

Cultuurweek Hoorn
Dit jaar is de cultuurweek 2 weken van 11 t/m 22 november 2019. 
Er is een aanbod voor schoolklassen van groep 3 t/m 8. Geef je hiervoor op bij s.strijker@netwerkhoorn.nl (vol=vol)! Ook kunnen kinderen na schooltijd individueel deelnemen aan diverse activiteiten en rondleidingen, hierbij gaat aanmelden via http://www.sportencultuurhoorn.nl 
Alle activiteiten zijn GRATIS. Aanmelden kan vanaf 14 oktober, aanstaande maandag. 

Vakantie Spelen Hoorn en Lichtjesavond Speelhoorn
In de herfstvakantie zijn gedurende 5 dagen weer de VakantieSpelen in de sporthallen. Kinderen kunnen hier gratis deelnemen en zich uitleven in de sporthallen.
Op woensdagavond is in de stadsspeeltuin de Speelhoorn het jaarlijkse Lichtjesfeest. Voor € 1,00 per kind, ouders gratis kunnen kinderen spelen, knutselen, schminken, mini-disco en nog veel meer.


Bordspellenmiddag

07-10-2019

Afgelopen donderdag was de eerste bordspellenmiddag op locatie KB. Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 konden kiezen uit één van de uitdagende spellen. De spellen werden begeleid door een ouder of leerling uit groep 8.

Naast het plezier was het ook ontzettend leerzaam. Denk hierbij aan: logisch denken, optellen, ruimtelijk inzicht,  maar ook sociale vaardigheden (KiVa) als: elkaar helpen, eerlijk spelen, omgaan met tegenslag, op je beurt wachten, netjes met de materialen omgaan.
 
 

4 oktober: leerlingen vrij

04-10-2019
Op 4 oktober zijn alle Talent scholen gesloten. De leerkrachten van Talent en Allure komen bij elkaar voor een inspirerende dag met toonaangevende sprekers uit het onderwijs.

Binnen Talent stimuleren wij de professionalisering van onze medewerkers. Dat doen we via onze Talent Academie, maar ook door onze mensen op de Dag van de Leerkracht een interessant programma te bieden. Alle informatie en kennis van deze dag, nemen onze leerkrachten mee naar hun eigen onderwijspraktijk. De Dag van de Leerkracht is dus vooral een dag om het Leren te vieren!


Schooltuin

30-09-2019
Met hulp van ouders, is er weer hard gewerkt in de schooltuin.
De tuin ziet er weer netjes uit en het eerste fruit is geplukt.

        
 

Kinderboekenweek

30-09-2019

Woensdag a.s. start de kinderboekenweek met als thema 'Reis mee!'
De kinderen zijn hier al druk mee bezig (geweest).

    


Koffiecollege

05-09-2019
Dit schooljaar zullen er een aantal koffiecolleges worden belegd voor de ouder(s)/verzorger(s) van onze school. De eerste is woensdag 25 september om 11 uur in de Gravenstraat. Het thema is: Je Beste Zelf, spreker Fer de Jong Jongert. 

Vorig schooljaar zijn we een pilot gestart die als thema had: Je Beste Zelf. Wat is je Beste Zelf? En hoe kun je deze AAN zetten? 

Deze sessies werden begeleid door Fer de Jong Jongert. Fer heeft een achtergrond in organisaties en hoger onderwijs. Zijn ervaringen in verandermanagement, cultuurbewegingen en menselijk gedrag heeft hij gebundeld in een concept, Better Together, welke je Best Self Activeert. 

Je Beste Zelf verbindt. Met je Zelf, dan met andermans Zelf en daarvandaan naar wat we te doen hebben. Een Samen Beter Welzijn ontstaat waarin plezier, eigenheid, vertrouwen, veiligheid en open naar elkaar zijn worden geborgd.

 

Zomervakantie

09-07-2019

In verband met de zomervakantie is de school dicht vanaf vrijdag 12 juli. Wij zijn op maandag 26 augustus weer bereikbaar.
 


Gezonde school

17-06-2019


Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over Gezonde School? Kijk dan op http://www.gezondeschool.nl.


De VakantieBieb

17-06-2019

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.


Project Zwerfafval

09-05-2019


Dit voorjaar voerde MAK Blokweer een pilot uit van het project 'Zwerfafval educatie en opruimactie'.

Het Zwerfafval-project bestaat uit twee onderdelen: educatie in de klas en opruimacties op het schoolplein en in de buurt. Tijdens het project Zwerfafval worden basisschoolleerlingen zich bewust van de oorzaken en gevolgen van rondslingerend afval en van hun eigen rol hierin. Na afloop zijn ze een stuk wijzer en bewuster en profiteren alle betrokkenen van een schonere omgeving.
Ook de leerlingen van onze locaties Messchaertsstraat en Kersenboogerd hebben meegedaan aan dit project en zijn de straat op gegaan om het zwerfafval rondom school op te ruimen.


KIND ZIJN, HART NODIG! 

Appeltaartjes aktie De Tuynkamer & Stichting Hartekind 

08-04-2019

Helpt u mee? Bij de Tuynkamer in Hoorn kunt u een heerlijk appeltaartje reserveren. De opbrengst gaat naar Stichting Hartekind. Voor meer informatie, zie http://www.detuynkamer.nl/appeltaartjesaktie-stichting-hartekind-2/

 

Hoofdluis

04-04-2019


Op onze school worden alle kinderen regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. 
Wilt u zelf meer weten over het behandelen of voorkomen van hoofdluis, dan kunt u kijken op de website van GGD Hollands Noorden.


Opening kunstatelier door burgemeester Hoorn

02-04-2019

In één van de lokalen van onze locatie Messchaertstraat is ons kunstatelier helemaal up to date gemaakt door de leerlingen van de bovenbouw.
Eén van onze stagiaires heeft dit project opgepakt in het kader van haar afstudeerscriptie. De kinderen hadden in dit project zelf veel verantwoordelijkheden en voelden zich daardoor erg verbonden voor het welslagen van het project. Zij hebben regels voor gebruik van het lokaal opgesteld en een begroting gemaakt voor de aanschaf van ontbrekende materialen. De kinderen hebben ook zelf opgeruimd en de opening geregeld.

Vandaag, dinsdag 2 april, was het zover. De officiële opening van het kunstatelier werd verricht door onze burgemeester Jan Nieuwburg. Met ambtsketting knipte hij het lint door en verklaarde het atelier voor geopend.
 

Unicefloop Hoorn 13 april 2019

01-04-2019

Op 13 april 2019 vindt de 45e Unicefloop in Hoorn plaats. Doen jullie ook weer mee?

Zetten jullie je ook in 2019 weer in voor het goede doel en helpen jullie een handje met je voeten voor de kinderen in ontwikkelingslanden?

Weer informatie kunt u terugvinden op de website Unicefloop.


Leeskilometers

26-03-2019


In de groepen 4/5, 5/6 en 6/7 zitten alle leerlingen op bepaalde momenten door de dag heen geconcentreerd te lezen. Ze zijn helemaal verdiept in hun boek om zo heel veel leeskilometers te maken.
Onze educatief medewerkster van de bibliotheek heeft aan alle leerlingen een kaart uitgedeeld waarop de kinderen hun gelezen bladzijden kunnen noteren.
Dit in het kader van Lezen is fijn!

We blijven gedurende het jaar aandacht besteden aan lezen en betekenisvol lezen. De samenwerking met de bibliotheek helpt hier natuurlijk aan mee.
 

Bewegend leren

25-03-2019

Eén van onze collega's heeft afgelopen week de cursus m.b.t. bewegend leren gevolgd. Zij heeft zich de afgelopen jaren al veelvuldig bekwaamd in deze materie en ook in braingym. 
Op dinsdag 2 april is onze school aangemeld voor de dag van bewegend leren. Daarnaast zijn onze kinderen steeds vaker buiten aan het leren.
 

Thuis lezen

19-03-2019
Hoe kunt u als ouder uw kind(eren) begeleiden tijdens het leesproces.
In de eerste plaats blijf sowieso voorlezen. Maar daarna nog even laten lezen door het kind werkt heel goed bij het leren vlot te lezen.

Op de hieronder vermelde site vindt u nog meer tips voor lezen thuis.
https://wijzeroverdebasisschool.nl/hoe-als-ouders-kind-begeleiden-goed-leren-lezen/

 

Stichting Leergeld

12-02-2019

Stichting Leergeld West-Friesland zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld, indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Ook gezinnen die moeten rondkomen van leefgeld, omdat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten kunnen een beroep doen op Leergeld. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. 
Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website: www.leergeldwestfriesland.nl.
 

Onderzoek naar lood in bodem bij speelplekken

29-01-2019

De gemeente Hoorn heeft aangekondigd dat zij in de periode februari-april 2019 de bodem van veel kinderspeelplaatsen in Noord-Holland, waaronder ook in Hoorn, onderzoekt op de aanwezigheid van lood in de bodem.
Uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. 

Onderzoek op onze locatie
In totaal worden er 103 speelplekken onderzocht die in een gebied liggen waar mogelijk sprake is van verhoogde gehaltes aan lood in de bodem. Het onderzoek wordt gericht op speelplekken zonder bodembedekking. Is een speelplaats voldoende bedekt en/of verhard, dan is geen verder onderzoek nodig. Van gedeeltes met onbedekte grond op de speelplaats, worden grondmonsters genomen. Onderzoek op locatie Gravenstraat heeft reeds plaatsgevonden, hier is rondom de boom een plateau aangebracht.
De provincie Noord-Holland verwacht in het 2e kwartaal van 2019 alle resultaten van de onderzoeken te hebben. Alleen op die locaties waar teveel looddeeltjes zijn aangetroffen, moeten maatregelen worden genomen. Denk hierbij aan het aanbrengen van gras of tegels of het vervangen van de grond door een schone laag.

Meer informatie en tips zijn te vinden op de website van de gemeente Hoorn: https://www.hoorn.nl/Home/Verwijzingen/Producten/lood en die van de GGD: https://www.ggdhollandsnoorden.nl. Voor vragen over lood en gezondheid kunt u ook bellen met de GGD via telefoonnummer 088-0100500.
 

Intentieverklaring Montessori Kindcentrum

08-01-2019


Stichting Talent en Stichting Kinderopvang Hoorn hebben op maandag 8 januari 2019 de intentieverklaring getekend voor het opzetten van het Montessori Kindcentrum Hoorn (MKC). Eén plek voor onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Deze samenwerking betekent dat er voor kinderen van 0-13 jaar één plek komt voor zowel onderwijs als kinderopvang en waar één multidisciplinair team rondom het kind zal gaan werken.

De komende tijd zal er door een gezamenlijk team gewerkt worden aan de inhoudelijke vormgeving van het MKC en er zal op termijn een gezamenlijk gebouw gerealiseerd worden in de Hoornse Binnenstad.

Een mooie mijlpaal voor beide organisaties!

 

Jeugdsportpas

07-01-2019


Vanaf januari kunnen leerlingen weer verschillende sporten uitproberen met de Jeugdsportpas! Sporten variërend van capoeira tot atletiek en van volleybal tot zwemmend redden. Het is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs uit Hoorn, Blokker en Zwaag.
Aanmelden kan alleen via een account.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor een kennismakingscursus nadat er een account op de website van www.sportencultuurhoorn.nl is aangemaakt. Kinderen die een account hebben kunnen dit account ook gebruiken voor deelname aan de Nationale Sportweek, de Hoornse Zomerspelen of de Cultuurweek.

Een kennismakingscursus duurt zes weken en kost eenmalig 10 euro.

 

Voorleeskampioen

27-11-2018
In het kader van ons motto: Iedere leerling op de Montessorischool een betrokken lezer houden we elk jaar in de bovenbouw een voorleeswedstrijd.
De winnaar van deze "wedstrijd" gaat naar de voorleeswedstrijd welke gehouden wordt in de bibliotheek van Hoorn. Hier strijden alle kampioenen van de basisscholen in Hoorn om de titel beste voorlezer uit Hoorn.
Alle bovenbouwgroepen hadden in hun groep een voorleeswedstrijd gehouden en een groepswinnaar naar voren geschoven. 
Op maandagmiddag 26 november kwamen alle groepen bijeen om een kampioen te kiezen. De vakjury bestaande uit Tanja de Jonge (educatief medewerkster bibliotheek) en directeur Joke van Emst bracht een stem uit en de leerlingen mochten een stem uitbrengen.
Er waren hele goede lezers, maar uiteindelijk was de beste lezer: Jarrod Bakker van groep 7/8 uit de Kersenboogerd. Jarrod gaat ons vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd.


12-11-2018Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft 'ie ons toegang tot een
wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de andere niet, en lang niet iedereen is
er even handig mee. Dat is een groeiend probleem. Want of het nu gaat om het doen van je bankzaken,
het zoeken of delen van informatie, het vinden van een baan of het regelen van je privacyinstellingen: het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben.

Scholen, bibliotheken en mediaexperts onderzoeken waaraan je vandaag de dag moet voldoen om jezelf 'mediawijs' te noemen en stellen jong en oud de vraag: 'Heb jij het onder de duim?'.
Meer informatie over mediawijsheid? Klik hier.

05-11-2018
 

Met het leren lezen gaat een wereld voor uw kind open. Leren lezen kunt u als ouders stimuleren. Daarnaast is lezen belangrijk in de opvoeding. Hoe u dit proces thuis kunt ondersteunen, kunt u lezen via onderstaande link. Kwaliteitskaart_lezen.pdf                                                    

 

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!