Actueel

Actueel

Koffiecollege

05-09-2019
Dit schooljaar zullen er een aantal koffiecolleges worden belegd voor de ouder(s)/verzorger(s) van onze school. De eerste is woensdag 25 september om 11 uur in de Gravenstraat. Het thema is: Je Beste Zelf, spreker Fer de Jong Jongert. 

Vorig schooljaar zijn we een pilot gestart die als thema had: Je Beste Zelf. Wat is je Beste Zelf? En hoe kun je deze AAN zetten? 

Deze sessies werden begeleid door Fer de Jong Jongert. Fer heeft een achtergrond in organisaties en hoger onderwijs. Zijn ervaringen in verandermanagement, cultuurbewegingen en menselijk gedrag heeft hij gebundeld in een concept, Better Together, welke je Best Self Activeert. 

Je Beste Zelf verbindt. Met je Zelf, dan met andermans Zelf en daarvandaan naar wat we te doen hebben. Een Samen Beter Welzijn ontstaat waarin plezier, eigenheid, vertrouwen, veiligheid en open naar elkaar zijn worden geborgd.

 

Zomervakantie

09-07-2019

In verband met de zomervakantie is de school dicht vanaf vrijdag 12 juli. Wij zijn op maandag 26 augustus weer bereikbaar.
 


Gezonde school

17-06-2019


Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over Gezonde School? Kijk dan op http://www.gezondeschool.nl.


De VakantieBieb

17-06-2019

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.


Project Zwerfafval

09-05-2019


Dit voorjaar voerde MAK Blokweer een pilot uit van het project 'Zwerfafval educatie en opruimactie'.

Het Zwerfafval-project bestaat uit twee onderdelen: educatie in de klas en opruimacties op het schoolplein en in de buurt. Tijdens het project Zwerfafval worden basisschoolleerlingen zich bewust van de oorzaken en gevolgen van rondslingerend afval en van hun eigen rol hierin. Na afloop zijn ze een stuk wijzer en bewuster en profiteren alle betrokkenen van een schonere omgeving.
Ook de leerlingen van onze locaties Messchaertsstraat en Kersenboogerd hebben meegedaan aan dit project en zijn de straat op gegaan om het zwerfafval rondom school op te ruimen.


KIND ZIJN, HART NODIG! 

Appeltaartjes aktie De Tuynkamer & Stichting Hartekind 

08-04-2019

Helpt u mee? Bij de Tuynkamer in Hoorn kunt u een heerlijk appeltaartje reserveren. De opbrengst gaat naar Stichting Hartekind. Voor meer informatie, zie http://www.detuynkamer.nl/appeltaartjesaktie-stichting-hartekind-2/

 

Hoofdluis

04-04-2019


Op onze school worden alle kinderen regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. 
Wilt u zelf meer weten over het behandelen of voorkomen van hoofdluis, dan kunt u kijken op de website van GGD Hollands Noorden.


Opening kunstatelier door burgemeester Hoorn

02-04-2019

In één van de lokalen van onze locatie Messchaertstraat is ons kunstatelier helemaal up to date gemaakt door de leerlingen van de bovenbouw.
Eén van onze stagiaires heeft dit project opgepakt in het kader van haar afstudeerscriptie. De kinderen hadden in dit project zelf veel verantwoordelijkheden en voelden zich daardoor erg verbonden voor het welslagen van het project. Zij hebben regels voor gebruik van het lokaal opgesteld en een begroting gemaakt voor de aanschaf van ontbrekende materialen. De kinderen hebben ook zelf opgeruimd en de opening geregeld.

Vandaag, dinsdag 2 april, was het zover. De officiële opening van het kunstatelier werd verricht door onze burgemeester Jan Nieuwburg. Met ambtsketting knipte hij het lint door en verklaarde het atelier voor geopend.
 

Unicefloop Hoorn 13 april 2019

01-04-2019

Op 13 april 2019 vindt de 45e Unicefloop in Hoorn plaats. Doen jullie ook weer mee?

Zetten jullie je ook in 2019 weer in voor het goede doel en helpen jullie een handje met je voeten voor de kinderen in ontwikkelingslanden?

Weer informatie kunt u terugvinden op de website Unicefloop.


Leeskilometers

26-03-2019


In de groepen 4/5, 5/6 en 6/7 zitten alle leerlingen op bepaalde momenten door de dag heen geconcentreerd te lezen. Ze zijn helemaal verdiept in hun boek om zo heel veel leeskilometers te maken.
Onze educatief medewerkster van de bibliotheek heeft aan alle leerlingen een kaart uitgedeeld waarop de kinderen hun gelezen bladzijden kunnen noteren.
Dit in het kader van Lezen is fijn!

We blijven gedurende het jaar aandacht besteden aan lezen en betekenisvol lezen. De samenwerking met de bibliotheek helpt hier natuurlijk aan mee.
 

Bewegend leren

25-03-2019

Eén van onze collega's heeft afgelopen week de cursus m.b.t. bewegend leren gevolgd. Zij heeft zich de afgelopen jaren al veelvuldig bekwaamd in deze materie en ook in braingym. 
Op dinsdag 2 april is onze school aangemeld voor de dag van bewegend leren. Daarnaast zijn onze kinderen steeds vaker buiten aan het leren.
 

Thuis lezen

19-03-2019
Hoe kunt u als ouder uw kind(eren) begeleiden tijdens het leesproces.
In de eerste plaats blijf sowieso voorlezen. Maar daarna nog even laten lezen door het kind werkt heel goed bij het leren vlot te lezen.

Op de hieronder vermelde site vindt u nog meer tips voor lezen thuis.
https://wijzeroverdebasisschool.nl/hoe-als-ouders-kind-begeleiden-goed-leren-lezen/

 

Stichting Leergeld

12-02-2019

Stichting Leergeld West-Friesland zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld, indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Ook gezinnen die moeten rondkomen van leefgeld, omdat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten kunnen een beroep doen op Leergeld. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. 
Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website: www.leergeldwestfriesland.nl.
 

Onderzoek naar lood in bodem bij speelplekken

29-01-2019

De gemeente Hoorn heeft aangekondigd dat zij in de periode februari-april 2019 de bodem van veel kinderspeelplaatsen in Noord-Holland, waaronder ook in Hoorn, onderzoekt op de aanwezigheid van lood in de bodem.
Uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. 

Onderzoek op onze locatie
In totaal worden er 103 speelplekken onderzocht die in een gebied liggen waar mogelijk sprake is van verhoogde gehaltes aan lood in de bodem. Het onderzoek wordt gericht op speelplekken zonder bodembedekking. Is een speelplaats voldoende bedekt en/of verhard, dan is geen verder onderzoek nodig. Van gedeeltes met onbedekte grond op de speelplaats, worden grondmonsters genomen. Onderzoek op locatie Gravenstraat heeft reeds plaatsgevonden, hier is rondom de boom een plateau aangebracht.
De provincie Noord-Holland verwacht in het 2e kwartaal van 2019 alle resultaten van de onderzoeken te hebben. Alleen op die locaties waar teveel looddeeltjes zijn aangetroffen, moeten maatregelen worden genomen. Denk hierbij aan het aanbrengen van gras of tegels of het vervangen van de grond door een schone laag.

Meer informatie en tips zijn te vinden op de website van de gemeente Hoorn: https://www.hoorn.nl/Home/Verwijzingen/Producten/lood en die van de GGD: https://www.ggdhollandsnoorden.nl. Voor vragen over lood en gezondheid kunt u ook bellen met de GGD via telefoonnummer 088-0100500.
 

Intentieverklaring Montessori Kindcentrum

08-01-2019


Stichting Talent en Stichting Kinderopvang Hoorn hebben op maandag 8 januari 2019 de intentieverklaring getekend voor het opzetten van het Montessori Kindcentrum Hoorn (MKC). Eén plek voor onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Deze samenwerking betekent dat er voor kinderen van 0-13 jaar één plek komt voor zowel onderwijs als kinderopvang en waar één multidisciplinair team rondom het kind zal gaan werken.

De komende tijd zal er door een gezamenlijk team gewerkt worden aan de inhoudelijke vormgeving van het MKC en er zal op termijn een gezamenlijk gebouw gerealiseerd worden in de Hoornse Binnenstad.

Een mooie mijlpaal voor beide organisaties!

 

Jeugdsportpas

07-01-2019


Vanaf januari kunnen leerlingen weer verschillende sporten uitproberen met de Jeugdsportpas! Sporten variërend van capoeira tot atletiek en van volleybal tot zwemmend redden. Het is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs uit Hoorn, Blokker en Zwaag.
Aanmelden kan alleen via een account.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor een kennismakingscursus nadat er een account op de website van www.sportencultuurhoorn.nl is aangemaakt. Kinderen die een account hebben kunnen dit account ook gebruiken voor deelname aan de Nationale Sportweek, de Hoornse Zomerspelen of de Cultuurweek.

Een kennismakingscursus duurt zes weken en kost eenmalig 10 euro.

 

Voorleeskampioen

27-11-2018
In het kader van ons motto: Iedere leerling op de Montessorischool een betrokken lezer houden we elk jaar in de bovenbouw een voorleeswedstrijd.
De winnaar van deze "wedstrijd" gaat naar de voorleeswedstrijd welke gehouden wordt in de bibliotheek van Hoorn. Hier strijden alle kampioenen van de basisscholen in Hoorn om de titel beste voorlezer uit Hoorn.
Alle bovenbouwgroepen hadden in hun groep een voorleeswedstrijd gehouden en een groepswinnaar naar voren geschoven. 
Op maandagmiddag 26 november kwamen alle groepen bijeen om een kampioen te kiezen. De vakjury bestaande uit Tanja de Jonge (educatief medewerkster bibliotheek) en directeur Joke van Emst bracht een stem uit en de leerlingen mochten een stem uitbrengen.
Er waren hele goede lezers, maar uiteindelijk was de beste lezer: Jarrod Bakker van groep 7/8 uit de Kersenboogerd. Jarrod gaat ons vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd.


12-11-2018Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft 'ie ons toegang tot een
wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de andere niet, en lang niet iedereen is
er even handig mee. Dat is een groeiend probleem. Want of het nu gaat om het doen van je bankzaken,
het zoeken of delen van informatie, het vinden van een baan of het regelen van je privacyinstellingen: het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben.

Scholen, bibliotheken en mediaexperts onderzoeken waaraan je vandaag de dag moet voldoen om jezelf 'mediawijs' te noemen en stellen jong en oud de vraag: 'Heb jij het onder de duim?'.
Meer informatie over mediawijsheid? Klik hier.

05-11-2018
 

Met het leren lezen gaat een wereld voor uw kind open. Leren lezen kunt u als ouders stimuleren. Daarnaast is lezen belangrijk in de opvoeding. Hoe u dit proces thuis kunt ondersteunen, kunt u lezen via onderstaande link. Kwaliteitskaart_lezen.pdf                                                    

 

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!