Actueel

Actueel

Thuis lezen

19-03-2019
Hoe kunt u als ouder uw kind(eren) begeleiden tijdens het leesproces.
In de eerste plaats blijf sowieso voorlezen. Maar daarna nog even laten lezen door het kind werkt heel goed bij het leren vlot te lezen.

Op de hieronder vermelde site vindt u nog meer tips voor lezen thuis.
https://wijzeroverdebasisschool.nl/hoe-als-ouders-kind-begeleiden-goed-leren-lezen/

 

Stichting Leergeld

12-02-2019

Stichting Leergeld West-Friesland zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld, indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Ook gezinnen die moeten rondkomen van leefgeld, omdat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten kunnen een beroep doen op Leergeld. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. 
Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website: www.leergeldwestfriesland.nl.
 

Onderzoek naar lood in bodem bij speelplekken

29-01-2019

De gemeente Hoorn heeft aangekondigd dat zij in de periode februari-april 2019 de bodem van veel kinderspeelplaatsen in Noord-Holland, waaronder ook in Hoorn, onderzoekt op de aanwezigheid van lood in de bodem.
Uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. 

Onderzoek op onze locatie
In totaal worden er 103 speelplekken onderzocht die in een gebied liggen waar mogelijk sprake is van verhoogde gehaltes aan lood in de bodem. Het onderzoek wordt gericht op speelplekken zonder bodembedekking. Is een speelplaats voldoende bedekt en/of verhard, dan is geen verder onderzoek nodig. Van gedeeltes met onbedekte grond op de speelplaats, worden grondmonsters genomen. Onderzoek op locatie Gravenstraat heeft reeds plaatsgevonden, hier is rondom de boom een plateau aangebracht.
De provincie Noord-Holland verwacht in het 2e kwartaal van 2019 alle resultaten van de onderzoeken te hebben. Alleen op die locaties waar teveel looddeeltjes zijn aangetroffen, moeten maatregelen worden genomen. Denk hierbij aan het aanbrengen van gras of tegels of het vervangen van de grond door een schone laag.

 

Meer informatie en tips zijn te vinden op de website van de gemeente Hoorn: https://www.hoorn.nl/Home/Verwijzingen/Producten/lood en die van de GGD: https://www.ggdhollandsnoorden.nl. Voor vragen over lood en gezondheid kunt u ook bellen met de GGD via telefoonnummer 088-0100500.
 

Intentieverklaring Montessori Kindcentrum

08-01-2019


Stichting Talent en Stichting Kinderopvang Hoorn hebben op maandag 8 januari 2019 de intentieverklaring getekend voor het opzetten van het Montessori Kindcentrum Hoorn (MKC). Eén plek voor onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Deze samenwerking betekent dat er voor kinderen van 0-13 jaar één plek komt voor zowel onderwijs als kinderopvang en waar één multidisciplinair team rondom het kind zal gaan werken.

De komende tijd zal er door een gezamenlijk team gewerkt worden aan de inhoudelijke vormgeving van het MKC en er zal op termijn een gezamenlijk gebouw gerealiseerd worden in de Hoornse Binnenstad.

Een mooie mijlpaal voor beide organisaties!


07-01-2019
Logo Sportpas

Jeugdsportpas
Vanaf januari kunnen leerlingen weer verschillende sporten uitproberen met de Jeugdsportpas! Sporten variërend van capoeira tot atletiek en van volleybal tot zwemmend redden. Het is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs uit Hoorn, Blokker en Zwaag.
Aanmelden kan alleen via een account.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor een kennismakingscursus nadat er een account op de website van www.sportencultuurhoorn.nl is aangemaakt. Kinderen die een account hebben kunnen dit account ook gebruiken voor deelname aan de Nationale Sportweek, de Hoornse Zomerspelen of de Cultuurweek.

Een kennismakingscursus duurt zes weken en kost eenmalig 10 euro.

27-11-2018

Voorleeskampioen
In het kader van ons motto: Iedere leerling op de Montessorischool een betrokken lezer houden we elk jaar in de bovenbouw een voorleeswedstrijd.
De winnaar van deze “wedstrijd” gaat naar de voorleeswedstrijd welke gehouden wordt in de bibliotheek van Hoorn. Hier strijden alle kampioenen van de basisscholen in Hoorn om de titel beste voorlezer uit Hoorn.
Alle bovenbouwgroepen hadden in hun groep een voorleeswedstrijd gehouden en een groepswinnaar naar voren geschoven. 
Op maandagmiddag 26 november kwamen alle groepen bijeen om een kampioen te kiezen. De vakjury bestaande uit Tanja de Jonge (educatief medewerkster bibliotheek) en directeur Joke van Emst bracht een stem uit en de leerlingen mochten een stem uitbrengen.
Er waren hele goede lezers, maar uiteindelijk was de beste lezer: Jarrod Bakker van groep 7/8 uit de Kersenboogerd. Jarrod gaat ons vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd.


12-11-2018Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft ‘ie ons toegang tot een
wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de andere niet, en lang niet iedereen is
er even handig mee. Dat is een groeiend probleem. Want of het nu gaat om het doen van je bankzaken,
het zoeken of delen van informatie, het vinden van een baan of het regelen van je privacyinstellingen: het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben.

Scholen, bibliotheken en mediaexperts onderzoeken waaraan je vandaag de dag moet voldoen om jezelf ‘mediawijs’ te noemen en stellen jong en oud de vraag: ‘Heb jij het onder de duim?’.
Meer informatie over mediawijsheid? Klik hier.

05-11-2018
 

Met het leren lezen gaat een wereld voor uw kind open. Leren lezen kunt u als ouders stimuleren. Daarnaast is lezen belangrijk in de opvoeding. Hoe u dit proces thuis kunt ondersteunen, kunt u lezen via onderstaande link. Kwaliteitskaart_lezen.pdf                                                    

 

Kind aan het woord

"Waar staat jouw bed eigenlijk juf?"