Zoeken
12oktober2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
12oktober2018
Gravenstraat
12oktober2018
gevraagd
Stilteles 7-5-2018
Rust vinden in een klas vol kinderen, in een dag vol activiteit. Geen makkelijke opgave voor kind en leid(st)er. Maria Montessori bedacht daarom de stilteles. De les wordt gedaan met alle kinderen tegelijk.

Een paar manieren om stilte te oefenen in de klas:
  • de leerkracht zit met de rug naar de kinderen toe en spreekt zacht de namen van de kinderen één voor één uit. Het kind dat zijn naam hoort, mag zo zacht mogelijk opstaan en naar de leerkracht toe lopen. Wanneer alle kinderen bij de leerkracht zitten, kunnen zij allen even genieten van het stiltemoment
  • de kinderen moeten in het begin geholpen worden om geluiden te horen die storen, zoals wiebelen, frunniken, gapen en zwaar ademen. De kinderen merken dat ze alleen geroepen kunnen worden als ze heel erg stil zijn
  • op een kaart STILTE schrijven en in de klas hangen.
    De achterkant is leeg. Het werkt als een open/gesloten bordje in een winkel. Als het bordje op STILTE staat, kan het spel beginnen.
Maria Montessori deed deze stilteoefening ook. De oefening zelf geeft het kind al voldoening. Toen zij echter de kinderen wilde belonen met snoep, hadden zij daar geen interesse in. De oefening goed uit kunnen voeren was de beloning.

Andere suggesties voor verstilling:
  • de kinderen vragen om stil te zijn bij het eten, daarna wordt er voorgelezen
  • na de gymles wordt het licht uitgedaan en wordt er een liedje gezongen
  • wanneer het kind is aangetikt, mag hij/zij bij de deur staan om naar buiten te gaan
  • luisteren naar klassieke- of yogamuziek
  • een rusthoek in de klas
   
De voorbereide omgeving 22-4-2018
De omgeving waarin kinderen dagelijks verkeren, is in de visie van Montessori bepalend voor hun ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich in een voortdurende wisselwerking met hun omgeving. Maria Montessori creëerde een 'voorbereide omgeving' om het kind te helpen bij zijn zelfontwikkeling en persoonlijk-heidsvorming. Zij zag de rol van de leerkracht als leidinggeven bij activiteiten in plaats van als klassikaal lesgeven, zodat zij voortaan de naam 'leidster' in plaats van 'onderwijzeres' gebruikte. Een belangrijke functie die zij de school toekent, is dat deze kinderen activeert, ofwel hun 'innerlijke werkzaamheid' stimuleert. De onderwijsgevende kan dit als richtlijn beschouwen voor het voorbereiden van de omgeving. Essentieel is dat de leeromgeving is afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen in een bepaalde ontwikkelingsfase. De omgeving moet de kinderen prikkelen tot activiteit. Zij moeten er mogelijkheden vinden intensief bezig te zijn en er hun creativiteit en levenslust kunnen ontwikkelen. Wanneer kinderen aldus de gelegenheid krijgen hun energie te gebruiken voor het bevredigen van hun behoeften, hoeven zij zich niet meer 'opvallend' te gedragen. Montessori spreekt in dit verband van 'normalisatie': er is contact tussen kind en omgeving tot stand gekomen. De school moet kinderen hulp bieden bij hun concentratie. Daar de omgeving afgestemd moet zijn op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen, zal elke ontwikkelingsfase zijn eigen karakteristieke consequenties voor de leeromgeving hebben.
   
Belletje 17-4-2018
Montessori afspraken
Binnen de Montessorischool vraagt de leidster/leider op een bepaalde manier om aandacht. Namelijk via het kleine geluid van het belletje. Alleen maar het kleine rinkeltje moet genoeg zijn om de leerlingen attent te maken op het feit dat de leidster/leider iets wil opmerken. Hier is vaak training en inspanning aan vooraf gegaan.
 
Kleedje en plantje 17-4-2018

Het gaat om de verzorging van je plantje en je kleedje.
Netjes opvouwen en in een daarvoor bestemd mandje leggen/plantje op een plek in het lokaal.
   
Typisch Montessori 16-4-2018
Kenmerkend voor Montessori
Waaraan merk je dat een klas een montessoriklas is?
Als je een klas op een montessorischool binnenkomt, zie je het grootste deel van de dag kinderen die allemaal met hun eigen werk bezig zijn. Er wordt in de groep bijna altijd aan verschillende vakken tegelijk gewerkt; kinderen werken samen of alleen aan zelfgekozen werk. De kinderen kiezen hun werk zoveel mogelijk zelfstandig en werken daarbij op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. In de middenbouw en bovenbouw doen ze dit met behulp van een weekplanning of een werkkaart voor een langere periode. In alle bouwen geldt dat de keuze van het werk moet passen bij de ontwikkeling van het kind. Het werk moet zinvol zijn, bijdragen aan de ontwikkeling en kinderen moeten zich ervoor inspannen. Kinderen leren zoveel mogelijk zelf inschatten of een werkje zinvol is. Zo ontwikkelen ze vertrouwen en inzicht in eigen kunnen. We gaan uit van een natuurlijke behoefte aan zelfstandigheid, Montessori verwoordde dat met de zin “Help mij het zelf te doen”.  We gaan uit van het principe dat alle kinderen willen leren. Het is aan de leerkrachten als begeleiders van het leerproces om dat in goede banen te leiden.  
Tijdens de werkperiode in een montessori-klas zijn de kinderen dus grotendeels zelfstandig aan het werk.

Maar wat doet de leerkracht?

De leerkracht is meestal bezig met de rondgang. In een montessori-klas komen kinderen niet naar de leerkracht, maar komt de leerkracht naar het kind. Ze loopt voortdurend rondes en helpt of stuurt bij waar nodig. De leerkracht let hierbij op het werk (de keuze van een werkje, maar ook de kwaliteit en het tempo van werken) en op de werkhouding van een kind. Ze neemt regelmatig overzicht over de hele groep en observeert individuele kinderen.
In eerste instantie heeft de leerkracht een volgende rol, maar waar nodig is, stuurt ze bij. De leerkracht loopt de ronde door de klas altijd op een voor de kinderen duidelijke en voorspelbare manier. Op deze manier weet een kind wanneer hij aan de beurt zal zijn en kan hij daar rekening mee houden als hij een hulpvraag heeft. Ondertussen kan hij verder met ander werk. Kinderen leren door deze rondes om te gaan met ‘uitgestelde aandacht’. Ze weten dat ze soms even moeten wachten omdat de leerkracht met een ander kind bezig is.

Wordt het dan geen rommeltje in de klassen?
Nee, het is juist heel rustig in de klassen. Iedereen werkt stil aan eigen werk of overlegt zachtjes met een ander kind. Ook de leerkracht praat zelf zachtjes bij het geven van lesjes en uitleg. Omdat elk kind zelf werk kiest en werk op eigen niveau heeft, is het gemotiveerd om hard te werken.
 
Vrij werken met Montessori-materiaal 16-12-2016

Leerlingen van de onderbouw in de Kersenboogerd
hebben van het Montessori-materiaal een prachtige kerstboom gemaakt.