Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Bomen planten 17-3-2018
Groepen 7/8 uit de binnenstad hebben bomen geplant op ít Jeudje. Allereerst
liepen zij onder begeleiding van een prachtig draaiorgel naar de plaats van bestemming. Samen met stoere werkmannen van de gemeente zijn er veel
bomen geplant. Dit alles in het kader van de Nationale Boomplantdag 2018