Zoeken
21juli2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
VerkeersExamen 11-3-2018
Van 14 t/m 23 mei is er weer het praktisch verkeersexamen. Al onze leerlingen uit groep 7 en 8 doen hieraan mee. Veel ouders hebben zich opgegeven, maar we zoeken er nog meer! Aanmelden kan via ouderportaal.

De afrijdata zijn:
  • maandag 14 mei
  • dinsdag 15 mei
  • donderdag 17 mei ('s ochtends en 's middags)
  • de herkansing op woensdag 23 mei (alleen 's ochtends)
Heeft u in deze twee weken op een (of meerdere) van de volgende momenten
tijd om te assisteren?
  • Periode 1: 08:45 - 10:30 uur
  • Periode 2: 10:15 - 12:00 uur
  • Periode 3: 13:00 - 14:30 uur
Zou u het volgende willen aangeven bij uw aanmelding:
- naam - naam kind - beschikbare periode - mobiel telefoonnummer -

Op 24 april is er een voorlichtingsavond voor de ouders die zich hebben
opgegeven.
   
VerkeersExamen 17-2-2018
Op 5 april is het landelijk theorie verkeersexamen
voor groep 7 en 8. Daarna stappen ook veel kinderen op de fiets voor het praktijkgedeelte. Bij ons vindt dit examen plaats in mei. Verdere informatie hierover krijgt u via ouderportaal. Hier kunt u zich binnenkort ook inschrijven om als hulpouder te assisteren bij het praktijkexamen.

Wat kunt u thuis doen om uw kind zorgeloos het examen te laten halen.
Veilig Verkeer Nederland heeft een aantal tips. Speciaal voor het  verkeersexamen is er een app ontwikkeld die u als ouder kunt downloaden om met uw zoon en/of dochter te oefenen. Deze vindt u in de appstore als "VVN
verkeersexamenapp". 3 Tips om je kind veilig de weg op te sturen
Wij wensen alle leerlingen veel succes met het maken van het theorie - examen.