Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Brandoefening in de MS 22-3-2018
BHV-er Meester Joost
Afgelopen donderdag heeft de geplande brandoefening in de Messchaertstraat
plaatsgevonden. We kregen dit keer hulp van de brandweer. De klassen waren snel ontruimd. Voor de meeste kinderen was het erg spannend om door een school vol met rook te lopen. De brandweer had met rookmachines een echte brand nagebootst. De rookwolken kwamen bij het lokaal van meester Joost uit de openstaande ramen. Er was een nep slachtoffer achtergebleven die de
brandweer zeer snel in veiligheid heeft gebracht. Na dit spektakel was er een
eindgesprek waarbij wij goede en praktische tips hebben gekregen. Dit alles
om het ontruimen een volgende keer nog vloeiender en makkelijker te laten
verlopen.
   
Ontruimingsoefeningen 17-3-2017
Op alle locaties worden (de verplichte) ontruimingsoefeningen gehouden. Deze
worden ook geëvalueerd en in het logboek aangetekend.
In de week van 19 t/m 23 maart zal de brandweer van Hoorn een brandoefening houden op de Messchaertstraat. Deze oefening zal plaats vinden op een gewone school dag. Dit is voor ons een mooie aanleiding om het ontruimingsplan te oefenen. We willen de oefening zo echt mogelijk laten lijken zodat iedereen hiervan kan leren. Dus mocht u in deze week de brandweer bij de Messchaertstraat zien staan? Geen paniek, het is een oefening. Na de
oefening zullen de BHV - medewerkers met de brandweer in gesprek gaan om samen tot een goede analyse te komen. Wat gaat er al goed en wat kan beter bij een ontruiming.
 
BHV  2-12-2017
Ieder schooljaar worden de teamleden die BHV’er (bedrijfshulpverlener) zijn
getraind. Zo ook afgelopen woensdagmiddag. Alles werd weer doorgenomen én geoefend.
In de Gravenstraat zijn de BHV’ers
  • Anneke Pierlo
  • Magda Lubrecht
  • Joke Meijer
  • Linda Bos
In de Kersenboogerd
  • Bibi de Graaf
  • Wouter Kistemaker
  • Marjon van Deursen
  • Mariëtte Schuitemaker
Begin dit schooljaar zijn ook de gebouwen gecontroleerd. Daar waar opmerkingen gemaakt waren door de inspecteur van Regio Veiligheid zijn
aanpassingen aangebracht en goedgekeurd. We kregen een compliment voor de BHV-map.