Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Burgerschapsvorming: het begrip  11-11-2017
Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen
aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het is geen vak, maar een taak van de school. Scholen zijn wettelijk verplicht om deze taak uit te voeren, de inspectie ziet hierop toe. Bij burgerschapsvorming gaat het vooral om de houding en de vaardigheden van de leerlingen. De school is hier een geschikte oefenplaats voor.
Er zijn drie domeinen die de kern van burgerschapsvorming zijn:
  • democratie
    Door democratie kunnen verschillende opvattingen op vredige manier tot oplossingen komen.
  • participatie
    Door een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving en de verantwoordelijkheid ervoor te nemen.
  • identiteit
    Door te handelen vanuit je waarden en normen.
Wat betreft democratie
In de bovenbouw van de binnenstad was men in dit kader naar het gemeentehuis om daar een democratische ervaring op te doen. Hoe
werkt de democratie. De groep werd in groepjes van 5 leerlingen opgedeeld en
men moest met elkaar een stad bouwen. Dit op democratische wijze. Dat
dit niet zo simpel is, heeft men werkelijk kunnen ervaren. Gezeten achter de microfoon was het nog niet zo gemakkelijk om de  ander te overtuigen van het belang dat men voor de stad voor ogen had.