Zoeken
12oktober2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
12oktober2018
Gravenstraat
12oktober2018
gevraagd
MontessoriKindCentrum 30-9-2018
Zoals u vorig schooljaar ook al heeft kunnen lezen, zijn we samen met SKH
(stichting Kinderopvang Hoorn) bezig met het ontwikkelen van een MKC.
Een kindcentrum gestoeld op het gedachtengoed en de kernwaarden
van Maria Montessori.
Activiteiten die we met elkaar hebben afgesproken zijn voor dit schooljaar:
 • de peuter 3+ groep komt elke maand een keer op visite in de onderbouw
 • ontmoetingen tussen de medewerkers van de SKH en de Montessorischool, zowel op de werkvloer als bij informele
  bijeenkomsten
 • informatiebijeenkomst van en door ouders (die zitting hebben
  in de werkgroep MKC) over de ontwikkeling en voortgang
  van het MKC
 • we gaan starten met een MKC nieuwsbrief voor u als ouder
 • ontwikkeling van activiteiten waar ook de andere bouwen van de
  Montessorischool bij betrokken zijn. Bijv. voorlezen aan peuters
  in de 3+ groep
 • de werkgroep MKC vergadert dit jaar in ieder geval 4 keer
Voor het traject is een procesbegeleider aangesteld in de persoon van
Rubya Trouerbach (werkzaam bij de SKH).
 
IKC - MKC Montessori kind centra 2-6-2018
Zoals we in eerdere nieuwsbrieven hebben geschreven, zijn we samen met SKH aan het verkennen welke stappen we samen kunnen zetten op weg naar een
kindcentrum. Dit is natuurlijk een lange weg . . . Maar inmiddels hebben we drie werkavonden gehad waar zowel personeel van SKH, Montessorischool als
ook ouders van beide partijen aanwezig waren. We hebben elkaar in een visie gevonden die is geŽnt op de kernwaarden van Maria Montessori.
Op 7 juni is er een vierde avond en wordt ook besproken hoe we u als ouders verder kunnen gaan informeren. Hierin zullen de ouders, die in de werkgroep zitting hebben, een belangrijke rol spelen.

Diploma
Bij het leiding geven aan een IKC hoort ook een officiŽle opleiding. Als directeur
heb ik de opleiding gevolgd en inmiddels heb ik de opleiding met goed gevolg
afgerond. Op 4 juli kan ik mijn diploma ophalen.
 
IKC 31-3-2018
Afgelopen donderdagmiddag en avond hebben we ons voor de eerste keer samen met de SKH gebogen over samenwerking tussen kinderdagopvang (na- en voorschoolse opvang) en de Montessorischool. We hebben met elkaar
kennis gemaakt en de eerste onderdelen van een gezamenlijke pedagogische visie op een rij gezet.
Als ouders van de Montessorischool waren aanwezig:
 • Miranda Rood (tevens werkzaam bij de bibliotheek) en moeder van Inťz en Isabel. Inťz zit in groep 8 van Natasja en Angela. Isabel in de groep van Marjorie en Merel.
 • Margret Mes (als kwaliteitsmedewerker bij een schoolbestuur met kennis van zaken inzake IKC) en moeder van Sil in de groep van Anneke en Sara.
 • Joris Lemckert (ervaring in onderwijs en passend onderwijs/ondersteuning als orthopedagoog) kon deze avond niet aanwezig zijn, maar denkt wel mee. Joris heeft zijn kinderen: Jappe in groep 8 van Natasja en Angela, dochter Fiene in de groep van Anneke en Sara, dochter Lieke bij Linda.
   
IKC (Integrale Kind Centra) 4-11-2017
Toekomstgericht
Wellicht bent u op de hoogte van de plannen van de gemeente voor het
oprichten van IKCís (Integrale Kind Centra).
Hier werkt school nauw samen met kinderdagververblijf, naschoolse opvang,
peuterspeelzaal en mogelijk nog andere partijen als muziekschool,
sportverenigingen.

Visie hierachter (overgenomen van Sardes):
 • Een van de belangrijkste redenen om na te denken over de mogelijkheden en de meerwaarde van een integraal kindcentrum is de versnippering van het huidige aanbod, vooral tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO en onderwijs en de behoefte aan een meer sluitend aanbod (ook vanuit ouders). Als school volgen we de maatschappelijke veranderingen en anticiperen hierop. Als eerste stap is deze ontwikkeling besproken binnen de MR van de Montessorischool Hoorn.
 • Tweede stap: de directie van de Montessorischool is onlangs gestart met de opleiding: Leidinggeven aan een IKC. Om zo goed op de hoogte te zijn en kennis te vergaren van alle facetten op wettelijk,
  juridisch, personeel, financieel en inhoudelijk gebied. We zullen u komende tijd op de hoogte gaan houden van alle mogelijke stappen.