Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
IKC - MKC Montessori kind centra 2-6-2018
Zoals we in eerdere nieuwsbrieven hebben geschreven, zijn we samen met SKH aan het verkennen welke stappen we samen kunnen zetten op weg naar een
kindcentrum. Dit is natuurlijk een lange weg . . . Maar inmiddels hebben we drie werkavonden gehad waar zowel personeel van SKH, Montessorischool als
ook ouders van beide partijen aanwezig waren. We hebben elkaar in een visie gevonden die is geŽnt op de kernwaarden van Maria Montessori.
Op 7 juni is er een vierde avond en wordt ook besproken hoe we u als ouders verder kunnen gaan informeren. Hierin zullen de ouders, die in de werkgroep zitting hebben, een belangrijke rol spelen.

Diploma
Bij het leiding geven aan een IKC hoort ook een officiŽle opleiding. Als directeur
heb ik de opleiding gevolgd en inmiddels heb ik de opleiding met goed gevolg
afgerond. Op 4 juli kan ik mijn diploma ophalen.
 
IKC 31-3-2018
Afgelopen donderdagmiddag en avond hebben we ons voor de eerste keer samen met de SKH gebogen over samenwerking tussen kinderdagopvang (na- en voorschoolse opvang) en de Montessorischool. We hebben met elkaar
kennis gemaakt en de eerste onderdelen van een gezamenlijke pedagogische visie op een rij gezet.
Als ouders van de Montessorischool waren aanwezig:
  • Miranda Rood (tevens werkzaam bij de bibliotheek) en moeder van Inťz en Isabel. Inťz zit in groep 8 van Natasja en Angela. Isabel in de groep van Marjorie en Merel.
  • Margret Mes (als kwaliteitsmedewerker bij een schoolbestuur met kennis van zaken inzake IKC) en moeder van Sil in de groep van Anneke en Sara.
  • Joris Lemckert (ervaring in onderwijs en passend onderwijs/ondersteuning als orthopedagoog) kon deze avond niet aanwezig zijn, maar denkt wel mee. Joris heeft zijn kinderen: Jappe in groep 8 van Natasja en Angela, dochter Fiene in de groep van Anneke en Sara, dochter Lieke bij Linda.
   
IKC (Integrale Kind Centra) 4-11-2017
Toekomstgericht
Wellicht bent u op de hoogte van de plannen van de gemeente voor het
oprichten van IKCís (Integrale Kind Centra).
Hier werkt school nauw samen met kinderdagververblijf, naschoolse opvang,
peuterspeelzaal en mogelijk nog andere partijen als muziekschool,
sportverenigingen.

Visie hierachter (overgenomen van Sardes):
  • Een van de belangrijkste redenen om na te denken over de mogelijkheden en de meerwaarde van een integraal kindcentrum is de versnippering van het huidige aanbod, vooral tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO en onderwijs en de behoefte aan een meer sluitend aanbod (ook vanuit ouders). Als school volgen we de maatschappelijke veranderingen en anticiperen hierop. Als eerste stap is deze ontwikkeling besproken binnen de MR van de Montessorischool Hoorn.
  • Tweede stap: de directie van de Montessorischool is onlangs gestart met de opleiding: Leidinggeven aan een IKC. Om zo goed op de hoogte te zijn en kennis te vergaren van alle facetten op wettelijk,
    juridisch, personeel, financieel en inhoudelijk gebied. We zullen u komende tijd op de hoogte gaan houden van alle mogelijke stappen.