Zoeken
14 t/m 23 mei: praktijk
26april2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
gevraagd
IKC 31-3-2018
Afgelopen donderdagmiddag en avond hebben we ons voor de eerste keer samen met de SKH gebogen over samenwerking tussen kinderdagopvang (na- en voorschoolse opvang) en de Montessorischool. We hebben met elkaar
kennis gemaakt en de eerste onderdelen van een gezamenlijke pedagogische visie op een rij gezet.
Als ouders van de Montessorischool waren aanwezig:
  • Miranda Rood (tevens werkzaam bij de bibliotheek) en moeder van Inéz en Isabel. Inéz zit in groep 8 van Natasja en Angela. Isabel in de groep van Marjorie en Merel.
  • Margret Mes (als kwaliteitsmedewerker bij een schoolbestuur met kennis van zaken inzake IKC) en moeder van Sil in de groep van Anneke en Sara.
  • Joris Lemckert (ervaring in onderwijs en passend onderwijs/ondersteuning als orthopedagoog) kon deze avond niet aanwezig zijn, maar denkt wel mee. Joris heeft zijn kinderen: Jappe in groep 8 van Natasja en Angela, dochter Fiene in de groep van Anneke en Sara, dochter Lieke bij Linda.
   
IKC (Integrale Kind Centra) 4-11-2017
Toekomstgericht
Wellicht bent u op de hoogte van de plannen van de gemeente voor het
oprichten van IKC’s (Integrale Kind Centra).
Hier werkt school nauw samen met kinderdagververblijf, naschoolse opvang,
peuterspeelzaal en mogelijk nog andere partijen als muziekschool,
sportverenigingen.

Visie hierachter (overgenomen van Sardes):
  • Een van de belangrijkste redenen om na te denken over de mogelijkheden en de meerwaarde van een integraal kindcentrum is de versnippering van het huidige aanbod, vooral tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO en onderwijs en de behoefte aan een meer sluitend aanbod (ook vanuit ouders). Als school volgen we de maatschappelijke veranderingen en anticiperen hierop. Als eerste stap is deze ontwikkeling besproken binnen de MR van de Montessorischool Hoorn.
  • Tweede stap: de directie van de Montessorischool is onlangs gestart met de opleiding: Leidinggeven aan een IKC. Om zo goed op de hoogte te zijn en kennis te vergaren van alle facetten op wettelijk,
    juridisch, personeel, financieel en inhoudelijk gebied. We zullen u komende tijd op de hoogte gaan houden van alle mogelijke stappen.