Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Kamp tussenbouw 7-10-2017
De groepen uit de tussenbouw trokken naar Bovenkarspel. Na eerst een bezoek
gebracht te hebben aan “Tante Suus”, waar werkelijk alles mogelijk is . . . sliepen zij een nachtje in de nieuwe accommodatie in het Streekbos. Heel bewust gaan we aan het begin van het schooljaar op kamp. Dit voor de
groepsvorming. Leerlingen leren elkaar op andere wijze kennen en de groepsactiviteiten helpen bij het vormen van een fijne groep.
Als KIVA school hechten we grote waarde aan een positieve groep. Samen maken we er een fijne school van. Deze maand worden vanaf groep 5 ook weer de vragenlijsten door de leerlingen ingevuld. Op deze manier kunnen we een groep goed in beeld brengen. Onze gedragsspecialiste Suzanne Solognier begeleidt de leerkrachten bij het analyseren van de opbrengsten van de lijsten en samen wordt gekeken wat er eventueel nodig is.
Leerling bij Tante Suus . . .
Helemaal uitgedost om de catwalk op
te gaan . . . Kinderen kunnen zich bij
Tante Suus op alle gebieden uitleven.


Wij willen de ouders die mee waren op kamp, gekookt hebben of chauffeur
waren naar Bovenkarspel heel hartelijk bedanken. Zonder alle inspanningen van u als ouder was het niet gelukt. Ik wil op mijn beurt de leerkrachten bedanken voor hun inzet . . . Met elkaar vinden we het belangrijk te werken aan de groepsvorming, zoals ik al schreef, maar dit vraagt veel inspanningen
aan het begin van het schooljaar zoals: een goede voorbereiding, planning,
boekhouding etc. Die voorbereiding geldt zowel voor school als thuis!