Zoeken
12oktober2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
12oktober2018
Gravenstraat
12oktober2018
gevraagd
Bewegen op de Montessorischool 8-9-2018
Vanaf groep 3 worden nu alle gymlessen gegeven door een vakleerkracht
met een ALO - opleiding. Naast Wendy Koegelberg (die al heel lang aan onze
school verbonden is) hebben we nu ook Ruben Olijhoek die de bewegingslessen
gaat verzorgen. Ruben verzorgt de lessen op vrijdag en Wendy op de andere
dagen. We hebben de gelden, die bestemd zijn voor de werkdrukverlichting,
hiervoor ingezet. Dit was ook de wens van de teamleden. Gedurende de
gymtijd kunnen de leerkrachten andere werkzaamheden verrichten.
 
Extra bewegen met BeweegWijs 8-9-2018
In de Kersenboogerd hebben we Rick Rozemeijer die het bewegen tijdens de pauze begeleidt. Rick zorgt voor het aanbod, de planning en het opleiden
van de junior coaches. Op maandag en dinsdag wordt hij hierbij bijgestaan door Tamara Langeland van de SKH. Ook zijn er op dinsdag en donderdag stagiaires van het Horizon college.
            Tamara en Rick
In de Gravenstraat zet Machiel van der Wolf de lijnen uit en wordt bijgestaan
door stagiaires van het Horizon. Maar ook Linda Erken is elke grote pauze op het plein te vinden, behalve op vrijdag want dan is haar collega van
de SKH aanwezig.