Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
JaarOverzicht 2017-2016  18-7-2017
Wanneer ik dit zit te tikken, het is donderdagmiddag, hebben we de leerlingen van groep 1 t/m 7 de hand geschud en een fijne vakantie gewenst. Maar voor groep 8 is dit nog niet het geval. Zij gaan vanavond een musical opvoeren. Ze staan in de startblokken om de grote wereld in te vliegen. Ik kijk als directeur terug op 8 jaar van deze leerlingen en van mij als directeur. Dit is de eerste groep die van school gaat met het nieuwe concept vanaf de start van hun schoolloopbaan. Modern Montessorionderwijs met in de visie en uitgangspunten de kernwaarden van Maria Montessori welke zijn verenigd met de nieuwe inzichten binnen leren en ontwikkelen. Dit schooljaar afgesloten met mooie opbrengsten op leergebied. Zo hadden we op de IEP de eindtoets - in de Kersenboogerd en de binnenstad een goed resultaat geboekt. Met name op begrijpend lezen zijn heel goede scores behaald, ruim boven het landelijke gemiddelde. Ook op gebied van rekenen een goed resultaat en boven het landelijk gemiddelde en verder voor taalverzorging voldoende. Zoals ik al in de vorige nieuwsbrief schreef vinden we dat rekenen toch nog beter kan en gaan we ons daar volgend schooljaar verder op ontwikkelen. Op de CITO-einde jaartoetsen ook mooie scores en kunnen we heel tevreden zijn op het gebied van spelling. Afgelopen jaar is met name op dit vakgebied heel veel ingezet, omdat we al een paar jaar niet tevreden waren met de resultaten. Nu zien we scores die boven het landelijk gemiddelde liggen. Begrijpend lezen wordt groep overstijgend aangepakt en ook hier scores boven het landelijk gemiddelde. We blijven dan ook volgens deze aanpak werken. In de Kersenboogerd kijken we met name ook naar de individuele groei omdat hier ook kleinere groepen zitten. We zagen bij alle leerlingen mooie groei en in verhouding met de verwachtingen.