Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Informatieavonden 16-9-2017
Over het algemeen zijn de informatieavonden heel goed bezocht. Ondanks de heftige regenbuien bent u gekomen om te horen wat er dit jaar allemaal op het programma staat, wat de regels en gebruiken in de klas zijn en de ontwikkelpunten als rekenen en kosmisch onderwijs. Ook kon u kennismaken met de andere ouders in de groep. Wij vinden het belangrijk om u als ouder mee te nemen in het proces want tenslotte is een goede samenwerking
tussen ouders en school evident voor de ontwikkeling van elk kind en het leerproces in het bijzonder.

Ouderraad
In de binnenstad waren ook ouderraadleden van STORM te vinden. Zij hielden een pleidooi onder de ouders om zich aan te sluiten bij de ouderraad. Een ouderraad is een wezenlijk onderdeel van een school. Bij ons een groep
enthousiaste ouders die zich inzet voor de fijne en leuke extra zaken tijdens het schooljaar. Zo hebben zij aan het begin van het schooljaar gezorgd dat er op elke tafel een mooie kleurdoos lag. Een echte verrassing voor de kinderen. Maar ook de organisatie van Schoolontbijt, Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, Avondvierdaagse om maar iets te noemen.