Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Brandoefening in de MS   22-3-2018
BHV-er Meester Joost
Afgelopen donderdag heeft de geplande brandoefening in de Messchaertstraat
plaatsgevonden. We kregen dit keer hulp van de brandweer. De klassen waren snel ontruimd. Voor de meeste kinderen was het erg spannend om door een school vol met rook te lopen. De brandweer had met rookmachines een echte brand nagebootst. De rookwolken kwamen bij het lokaal van meester Joost uit de openstaande ramen. Er was een nep slachtoffer achtergebleven die de
brandweer zeer snel in veiligheid heeft gebracht. Na dit spektakel was er een
eindgesprek waarbij wij goede en praktische tips hebben gekregen. Dit alles
om het ontruimen een volgende keer nog vloeiender en makkelijker te laten
verlopen.
   
Les over bomen 11-3-2018
Groepen 7/8 uit de binnenstad hebben van
de week veel geleerd over bomen. Volgende week donderdag gaan zij bomen planten op ’t Jeudje.
Les over alcohol en verslaving Ook hebben de groepen 7/8 in de binnenstad afgelopen week les gehad over alcohol en verslaving.
   
Ontruimingsoefeningen 24-2-2018
Op alle locaties worden (de verplichte) ontruimingsoefeningen gehouden. Deze
worden ook geëvalueerd en in het logboek aangetekend.
In de week van 19 t/m 23 maart zal de brandweer van Hoorn een brandoefening houden op de Messchaertstraat. Deze oefening zal plaats vinden op een gewone school dag. Dit is voor ons een mooie aanleiding om het ontruimingsplan te oefenen. We willen de oefening zo echt mogelijk laten lijken zodat iedereen hiervan kan leren. Dus mocht u in deze week de brandweer bij de Messchaertstraat zien staan? Geen paniek, het is een oefening. Na de
oefening zullen de BHV - medewerkers met de brandweer in gesprek gaan om samen tot een goede analyse te komen. Wat gaat er al goed en wat kan beter bij een ontruiming.
   
Boom gerooid 17-2-2018
De prachtige boom op de Messchaertstraat is een aantal weken gelden gerooid. We hebben hier een aantal vragen over gehad. Het weghalen van de boom was noodzakelijk omdat de boom van binnen ziek was. Alleen de buitenrand was nog hard . . . van binnen was het hout helemaal zacht geworden en bood geen stevigheid meer. Al met al een buitenkans voor de leerlingen om dit van dichtbij mee te maken.
   
Start in de Messchaertstraat 4-11-2017
In de vorige nieuwsbrief zag u foto’s van de verhuizing en alle spullen die nog in de hal stonden. We hadden er toen nog “een hard hoofd in” of we alles op tijd klaar zouden krijgen voor de start op maandag. In de herfstvakantie is er enorm hard gewerkt. Werkmannen hebben overuren gemaakt en teamleden waren in het laatste weekend aan het opruimen en voorbereiden. Heel veel werk is er verzet door Peter Bruin van de gemeente. Hij heeft in het weekeinde alles wat nog verplaatst moest worden versjouwd en schoongemaakt.
 • Nieuwe plafonds met betere verlichting en niet zichtbaar een isolatie.
 • Electra is vernieuwd en ook de riolering.
 • De zolder is inmiddels bevloerd. En kan benut worden voor opslag.
 • Binnenkort houden we open huis voor alle ouders. Graag nodigen we u dan uit om een kijkje te komen nemen. Houd de nieuwsbrief en ouderportaal in de gaten.
 
 •  
 • alles fris geschilderd
 • ultramoderne digiborden
 • hangtoiletten met een frisse gietvloer
 • verbouwing zolder
 
   
De verhuizing 24-10-2017
 • Bij het krieken van de dag werd er al gesjouwd . . .
 • Alles stond klaar in de OSG.
 • Wat moest er in de Messchaertstraat nog veel werk verzet worden!
 • Nog een laatste blik in de OSG . . .
 • De leerlingen van groep 6/7 van Joost vonden het helemaal niet erg dat er geen meubilair meer was . . . Zij hebben zich prima vermaakt met
  ’s middags een gezellige film.
 
 
   
Terug naar de Messchaertstraat 14-10-2017
In verband met de verhuizing van het OSG en voor Joost van de Gravenstraat terug naar de MS, hebben de leerlingen van deze groepen a.s. vrijdagmiddag vrij. De leerkrachten kunnen dan de groepen weer helemaal inrichten voor maandag 30 oktober.
   
Terugverhuizen 25-9-2017
Terugverhuizen van OSG naar de Messchaertstraat. We hebben van de gemeente vernomen dat de verbouwing geheel volgens planning verloopt en dat we voor de herfstvakantie kunnen terugverhuizen.
   
Een warm ontvangst bij de OSG 9-9-2017
Maandag 4 september startten de groepen 7/8 in de OSG

Door een constructieve samenwerking tussen gemeente, 
de OSG en de Montessorischool was er in de buurt plek voor onze groepen. Natuurlijk was het spannend om op een school voor voortgezet onderwijs een plek te krijgen. Maar wat was een het warm onthaal. Mevrouw Thomas en facilitair medewerker Ton van Engelen van de OSG stonden al te wachten om samen naar binnen te gaan. Na uitleg van alle zaken binnen de OSG en het bespreken van de regels ging iedereen vol enthousiasme aan de slag.
Mede namens de leerkrachten wil ik alle ouders van de bovenbouw bedanken voor de flexibiliteit en de positieve houding! We maken er samen mooie weken van waarin de leerlingen ook wat meenemen van de wereld die ze na de basisschool te wachten staat!

De informatieavonden voor de groepen 7/8 vinden a.s. dinsdag in de OSG plaats.
 
Bovenbouw Messchaertstraat 2-9-2017
De bovenbouw van de Messchaertstraat krijgt komende weken op een andere locatie les. Zoals u wellicht weet zou de Messchaertstraat in de zomervakantie bouwkundig onder handen genomen worden. Nu is er tijdens de werkzaamheden op de zolder asbest gevonden. Komende weken wordt dit
door een bedrijf gesaneerd, maar dit houdt in dat de school nog niet in gebruik genomen kan worden. Samen met de gemeente hebben we de volgende oplossing gevonden:
 • de groepen 7/8 ontvangen hun onderwijs in twee lokalen van het OSG
 • de groep 6/7 van Joost zit tot de herfstvakantie in het lokaal linksachter in de Gravenstraat.
De leerkrachten hebben heel hard gewerkt en zijn erin geslaagd om fijne lokalen in te richten en we zien het als een mooi avontuur. De ouders van onze leerlingen in de bovenbouw zijn inmiddels helemaal ingelicht over de inwoning in het OSG en de gevolgen voor de begin en eindtijd.
   
Werkzaamheden in de Messchaertstraat  18-7-2017
In de zomervakantie wordt er hard gewerkt aan het gebouw. Zo komt er een nieuw dak op. Dat wil zeggen goede isolatie wordt aangebracht en aan de achterzijde vernieuwd. Alle toiletten krijgen nieuwe gietvloeren waardoor alle stankoverlast tot het verleden zal behoren. Binnen wordt er geschilderd en worden de rode deuren van een nieuwe lichtere kleur voorzien.
Niet zichtbaar: alle leidingen en riolering worden vernieuwd en men gaat aan de slag om te voorkomen dat er na hevige regen steeds weer water onder de vloeren komt te staan!