Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Gesprekken 7-10-2017
Deze weken wordt u middels ouderportaal opgeroepen voor het eerste gesprek dit schooljaar. Doel van het gesprek is om kennis te maken met die ouders waarvan de zoon of dochter voor het eerst in de groep zit. Voor de ouders die reeds een jaar in de groep meelopen vinden we het ook belangrijk weer informatie uit te wisselen. We willen graag weten wat u als ouder merkt van
het welbevinden van uw kind met betrekking tot het naar school gaan. U merkt als eerste hoe uw kind school ervaart. Vanuit school willen wij u informeren wat het beeld is in de groep, welke cognitieve vooruitgang er waar te nemen is en ook heel belangrijk de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij vinden als school een educatief partnerschap met onze ouders erg belangrijk. U hoeft nooit te wachten tot een gespreksmoment om met de leerkrachten in gesprek te gaan. Wanneer u denkt dat een gesprek noodzakelijk is, of wanneer u nieuwsgierig bent naar bepaalde ontwikkelingen . . . schroom niet om een afspraak te maken.
Voor schooltijd is het niet het juiste moment om informatie te vragen. De leerkrachten staan bij de deur om de leerlingen te begroeten. Heel bewust geven we bij het begin van de schooldag een hand en heten de leerlingen wel kom. We zien dan hoe de leerling binnenkomt. Na schooltijd hebben we tijd om een afspraak te maken.
   
Ouderportaal 25-9-2017
Nog niet alle ouders hebben zich aangemeld. U mist daardoor informatie
die betrekking heeft op de groep van uw zoon en/of dochter. Voor de aanmelding
kunt u een token halen bij de leerkrachten.
   
Gekoppeld aan ouderportaal 22-7-2017
Bijna alle ouders zijn gekoppeld aan ouderportaal.
We hebben ook heel positieve geluiden ontvangen. Vanuit school zijn we ook tevreden. Wellicht is het mogelijk dat u nog een foto uploadt zodat de namen ook een gezicht krijgen. Alvast veel dank!
   
Via OuderPortaal kunnen de foto’s nu gemakkelijke naar u als ouder gestuurd worden! Support OuderPortaal 24-6-2017
 
   
Ouderportaal - herhaalde oproep!! 6-6-2017
Als het goed is heeft u een aantal weken geleden een brief ontvangen, met daarin de code voor het aanmelden bij ouderportaal.Binnenkort gaan we u als ouders alleen digitaal benaderen. Geen papieren meer, maar een berichtje op uw telefoon en/of computer. Op ouderportaal kunt u behalve berichten ontvangen ook foto’s van de groep ontdekken. Mocht u de code van de groep van uw zoon en/of dochter niet meer hebben, vraag de leerkracht ernaar!
   
OuderPortaal 24-5-2017
Het uitwisselen van informatie tussen de leerkrachten en school zal steeds meer digitaal plaatsvinden.

Deze uitwisseling vindt plaats via het ouderportaal. U kunt hierop inloggen door te klikken op de link: Ouderportaal
Ook is er een app te downloaden voor uw mobiele telefoon.

Om in te loggen vult u bij gebruikersnaam uw mailadres in. Voor het wachtwoord heeft u een code (token) nodig. Deze heeft u van de leerkracht gehad. Wanneer u deze kwijt bent, kunt u hiervoor contact opnemen met de leerkracht.
En het ingewikkelde wachtwoord: ..... dat kunt u wijzigen bij de eerste inlog.

Momenteel is het bijvoorbeeld al mogelijk om Uw kind ziek te melden via het ouderportaal. Ook kunt u via het ouderportaal een bericht sturen naar de leerkracht van uw kind of een bericht van de leerkracht ontvangen over bijv. een roosterwijziging.

Wanneer u het werken met het ouderportaal moeilijk vindt: op you tube zijn er filmpjes te vinden over hoe u het ouderportaal kunt gebruiken.
U zoekt dan met de term: ouderportaal basisonline

Ook kunt u klikken op de link: Eerste login voor ouders
   
OuderPortaal 19-5-2017
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we ouderportaal hebben ingevoerd om u als ouder beter te kunnen informeren. U heeft hiervoor een brief met een inlogcode gekregen. Mocht u de inlog niet meer hebben, naast de
klassendeuren hangt de brief met code
. Ook is het mogelijk de leerkracht te benaderen. Bij problemen met inloggen kunt u ook contact opnemen met de leerkracht. Intern zoeken we dan naar een oplossing.
 
OuderPortaal 12-5-2017
Als het goed is heeft u een aantal weken geleden een brief ontvangen met daarin de code voor het aanmelden bij ouderportaal. Binnenkort gaan we u als ouders alleen digitaal benaderen. Geen papieren meer, maar een berichtje op uw telefoon en/of computer. Op ouderportaal kunt u naast het ontvangen van berichten ook foto’s van de groep ontdekken. Mocht u de code van de groep van uw zoon en/of dochter niet meer hebben: vraag de leerkracht ernaar!

Uitleg ouderportaal voor ouders