Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Engelse les 14-9-2018
Vanaf de onderbouw geven wij Engels.
Hiervoor gebruiken wij de methode Groove Me. Op eerst speelse wijze en daarna met liedjes komen alle leerlingen in aanraking met deze, in de wereld zo belangrijke taal. Afgelopen schooljaar deed de inspectie van het onderwijs een onderzoek naar de kwaliteit van het aanbod Engels en de resultaten van dit aanbod. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de universiteit van Groningen. Het onderzoek was niet verplicht. Wij vonden het als school een mooie kans om te bepalen hoe het met het aanbod van Engels op de Montessorischool gesteld was. Het betrof een breed onderzoek, waarbij er getoetst werd op woordenschat, luisteren, schrijven en spreken van de Engelse taal.
Afgelopen week ontvingen wij de resultaten. We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat we bij de 30 % best scorende scholen van Nederland zitten. Binnenkort hebben we gesprekken met de onderzoekers over hoe we het aanbod nog meer kunnen verbeteren en hoe we de kwaliteit kunnen borgen.