Zoeken
21juli2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
Broodje Engels 18-11-2017
Op onze school worden na schooltijd extra Engelse lessen aangeboden in samenwerking met Happy Homework onder de naam ‘Broodje Engels’. De lessen zijn geschikt voor kinderen uit groep 1 t/m 8. Iedere dinsdag worden de lessen spelenderwijs aangeboden met behulp
van de Cambridge lesmethode ‘Super Minds’.
Deze lesmethode bestaat uit aansprekende thema's, liedjes en spelletjes, die passen bij de leeftijd. De lessen vinden na schooltijd plaats van 14.30-15.45 uur. Aanmelden kan altijd, op ieder moment in het schooljaar. Als u uw kind wilt aanmelden, dan is het fijn als u uw interesse kenbaar wilt maken via het inschrijfformulier op:
http://bredeschoolaanbod.nl/montessorrischool-hoorn
De lessen worden aangeboden voor €37,50 per maand. Als school zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen.