Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Studieklas
Op onze school wordt in samenwerking met Happy Homework de studieklas
aangeboden. De lessen van de studieklas zijn geschikt voor leerlingen uit groep 1 t/m 8 en ook voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.
De leerlingen oefenen in de studieklas met de onderdelen die ze lastig vinden op het gebied van rekenen en taal. De lesstof kan eventueel worden meegegeven door de groepsleerkracht van uw kind. Er wordt dan aangesloten op de lesmethode van de school, wat de begeleiding van de leerling ten goede komt. Daarnaast oefenen we ook met oefenmateriaal wat aanwezig is in de studieklas.
We streven er naar om te werken in kleine groepjes, zodat de leerling zoveel mogelijk individuele aandacht kan krijgen. Ook leerlingen van het voortgezet
onderwijs kunnen in de studieklas geholpen worden bij het maken en leren
van hun huiswerk.

Wanneer?
Elke dinsdag zijn de lessen te volgen van 15.45-17.15 uur in de Johan
Messchaertstraat 1 in Hoorn.


Aanmelden?
Er zijn voor het volgend schooljaar plaatsen beschikbaar. Als u uw kind wilt
aanmelden, dan kan dat via het aanmeldformulier op www.happyhomework.nl
De eigen bijdrage voor de lessen betreft 37,50 per maand. Eenmalig vragen wij 25,00 inschrijfgeld. (Aanmelden en opzeggen gehele schooljaar mogelijk, opzegtermijn van 1 maand)