Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
We zijn een KIVA school 8-9-2018
Elke twee jaar worden we door de universiteit van Groningen beoordeeld of
wij nog een officiële KIVA school mogen zijn en ons een KIVA school mogen
noemen. Afgelopen week kwam het bericht dat we weer voor twee jaar erkend zijn en officieel gecertificeerd. Daar zijn we best trots op! Suzanne Solognier, onze gedrag specialiste speelt hierin een belangrijke rol.
KIVA is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van
de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en
het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op
de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan
ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’
De KiVa-aanpak werkt! KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!
Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt
dat KiVa:
 • het school-en leerklimaat sterk verbetert
 • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert
 • het welbevinden van de leerlingen verhoogt
 • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen
  daarvan (curatief)
 • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert
 • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te
  voorkomen en te verhelpen
De KiVa-aanpak werkt! 2-6-2018
We hebben een methode die goed gescoord heeft in het onderzoek naar
interventies programma’s. Wellicht heeft u dit in de media gevolgd.
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken
van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.
KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden
en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de
sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen
KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke
individuen.

KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de
KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op
school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen
waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:
 • het school- en leerklimaat sterk verbetert
 • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert
 • het welbevinden van de leerlingen verhoogt
 • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het
  oplossen daarvan (curatief)
 • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert
 • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te
  voorkomen en te verhelpen
KiVa in de media 25-5-2018
Gisteren was KiVa veelvuldig in de media te vinden! De aflevering is in het NOS Jeugdjournaal te vinden.
 
Een hele leuke KiVagroepsLES 11-3-2018
   
KIVA gedicht 4-2-2018
Zoals u al weet zijn we een officiële KIVA - school. Dit betekent o.a. dat we werk
maken van scholing m.b.t. de uitvoering van de methode.
Maandag 5 februari jl. zijn de collega’s:
 • Natasja Ottens
 • Bibi de Graaf
 • Annemieke Dragt
met elkaar een dag op nascholing. In de groep van Jan en Suzanne is in het
kader van KIVA dit prachtige gedicht gemaakt door Kiene en Veerle.
O N Z I C H T B A A R
Je moet blij zijn met wie je bent
Ook als je bijna niemand kent
Het gevoel hebt dat niemand je echt ziet
Ik snap dat brengt veel verdriet
Maar weet je bent een wonder en heel bijzonder
Je moet niet het gevoel hebben dat je niks voorstelt
Je bent een held
Ook al dacht je dat niemand je zag staan
Je bent gewoon doorgegaan
Weet dat er altijd wel mensen naar je kijken
Met hen kun je al je dromen bereiken
Je hebt alleen mensen nodig die je kunt vertrouwen
Op hen kun je bouwen
Maar hier heb ik gelukkig geen verdriet of pijn
Omdat er altijd wel mensen voor mij zijn
Hier gaan ze mij niet negeren
Hier gingen ze mij accepteren
Ik ben blij mijn beslissing
Dit was geen vergissing
Dat ik naar een andere school ben gegaan
Na alles wat mij is aangedaan
Hier kun je jezelf blijven
En over alle mooie dingen in de wereld schrijven
   
Inloopmoment KivaLes 4-11-2017
Zet u alvast in uw agenda:
 • Donderdag 23 november
  Tot 9.00 uur kunt u een KIVA les meemaken in de groep van uw zoon/dochter.
KiVa - monitor 14-10-2017
De inspectie eist dat scholen de sociale veiligheid monitoren onder leerlingen.
Met de KiVa - monitor voldoen scholen aan alle eisen van de inspectie met
betrekking tot het monitoren van de sociale veiligheid. Sterker nog, in meerdere gesprekken tussen KiVa en de inspectie, heeft de inspectie aangegeven enorm enthousiast te zijn over het meetinstrument van KIVA. Met de KiVa - monitor wordt namelijk goede informatie verkregen om beleid te maken, te toetsen en te verbeteren. Dit is belangrijk omdat het voeren van beleid een andere wettelijke verplichting is waar scholen aan moeten voldoen.

KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het
versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale
vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons KIVA - motto luidt dan ook:
‘samen maken wij er een fijne school van!’
   
Gedragspecialiste 18-7-2017
Ook volgend schooljaar is Suzanne Solognier, als gedrags-specialiste toegevoegd aan het ondersteuningsteam. Zij zal de groepen ondersteunen op gebied van gedrag. Ook zullen de seniorcoaches op de Messchaertstraat weer door haar getraind en begeleid worden. Geeft zij ook weer de sterk in je basistrainingen en zal zij individuele leerlingen gaan begeleiden. Doordat we als school tweemaal per jaar de leerlingen vragenlijsten laten invullen hebben we goed zicht op het functioneren van de groep als geheel. Nog steeds kijkt de universiteit van Groningen met ons mee om te verbeteren.
   
Samen opletten 14-4-2017
Vandaag kregen we van een oplettende ouder de melding,dat er in de groep via de app-groep van de leerlingen gepest werd. Hierdoor kon er direct actie ondernomen worden en kreeg de groep les in regels en omgangsvormen in het
digitale communicatie-verkeer. Wij zijn heel blij met deze samenwerking, omdat het voor ons heel lastig is dit fenomeen op te sporen. We vragen u als ouder oplettend te zijn en blijven en wanneer nodig contact op te nemen met
leerkrachten en/of intern begeleiders / gedragsspecialiste.
Alleen samen en in samenwerking kunnen we grip houden op deze vorm van pesten.
   
Anders kijken 01-04-2017
Prachtig in beeld gebracht door Frouke van Orsel uit groep 7/8 van Jan Kok en Suzanne Solognier.

Titel van dit ware kunstwerk
De wereld ziet er anders uit als je gepest wordt. We willen allemaal door dezelfde bril kijken!
En daar sluiten we als team graag bij aan.Met een fijn gevoel naar school gaan. Zin hebben om je klasgenoten te zien en samen op te trekken. Een veilig groepsklimaat waar je wilt leren en ontwikkelen. Waar je jezelf kunt zijn!
Dit is de basis.Binnen de Montessorischool Hoorn maken we hier met elkaar werk van. Suzanne Solognier (onze gedragsspecialiste) bezoekt ook regelmatig de groepen en spreekt met de collega-leerkrachten over het roepsklimaat. De lijsten die de leerlingen vanaf groep 5 invullen zijn ook van belang om goed zicht te verkrijgen op het reilen en zeilen van een groep. In de gangen en groepen hangen nu overal de posters van Karin, Lonneke en Suzanne als de personen die onze leerlingen ook kunnen raadplegen wanneer zij gepest, buitengesloten worden. Maar mocht u als ouders het gevoel hebben dat het niet goed zit, meldt het direct bij de leerkracht(en).
   
Posters in de gehele school 29-01-2017
Vanaf deze week komen er door de gehele school posters te hangen met daarop de personen die onze leerlingen kunnen benaderen wanneer zij gepest, buitengesloten worden of zich bedreigd voelen. Kortom wanneer een kind zich niet oké voelt, kan het naast de leerkracht, ook naar anderen. In de eerste plaats is de leerkracht de persoon die benaderd zal worden, want die is verantwoordelijk voor het welbevinden van alle leerlingen in zijn of haar groep. Toch willen we dit uitbreiden naar de IB’ers en de gedragsspecialiste. Op de posters staan de foto’s van Karin Jonker (intern begeleider) in de Gravenstraat en Lonneke Tol (intern begeleider) in de Kersenboogerd en de Messchaertstraat. Suzanne Solognier (gedragsspecialiste), verantwoordelijk voor het KIVA traject binnen de school, kan door alle leerlingen benaderd worden. Wij vragen u als ouder ook oplettend te zijn en wanneer u vermoedt dat er sprake is van bovengenoemde zaken, neem dan snel contact op met de leerkracht(en) van uw zoon of dochter. Op deze manier kunnen we snel interventies inzetten en maken we er samen een fijne schooltijd van!
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben... wij vernemen deze graag.
 
Informatie m.b.t. preventie pesten 22-01-2017
De laatste weken wordt er volop in het nieuws gesproken over pesten. Dit omdat er een aantal heftige incidenten op het gebied van pesten zijn geweest. Hieronder informatie hoe wij trachten zoveel mogelijk pesten te signaleren. Maar we werken ook preventief en curatief aan het verminderen van pesten. Het tegengaan van pesten is een taak voor ons allemaal. We hebben elkaar nodig. Wanneer u als ouder het idee heeft dat uw kind pest of gepest wordt, of u heeft signalen van pesten ontvangen, willen we dit als school natuurlijk weten. We stellen het zeer op prijs wanneer u dit met de leerkracht bespreekt. Verder komen er in de school posters te hangen . . . U kunt ook direct mailen naar onze gedragsspecialiste: s.solognier@talenthoorn.nl
Tevens kunt u altijd uw verhaal kwijt bij onze intern begeleiders: Karin Jonker op de Gravenstraat en Lonneke Tol voor de Messchaertstraat en de Kersenboogerd – werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
 
Seniorcoaches op de Montessorischool Hoorn 26-11-2016
Vertel het mij en ik zal vergeten.
Toon het mij en ik zal het niet herinneren.
Betrek mij erbij en ik zal het begrijpen.

Indiaans gezegde.
Op de locatie Messchaertstraat in de bovenbouw zijn we dit schooljaar weer gestart met het opleiden en werken met Senior Coaches. Een belangrijk uitgangspunt van het montessorionderwijs is het opvoeden tot verantwoordelijkheid. Daarbij ondersteunt de montessoritheorie ook het belang van het betrekken van leerlingen bij het oplossen van een probleem. Op de Openbare Montessorischool Hoorn willen wij streven naar een actievere rol van de leerlingen, waarbij de leerlingen zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor het sociale klimaat binnen de school en daarbij natuurlijk ook het spelen op het schoolplein. Daarbij is de ervaring dat leerlingen die mediatoren zijn geweest, later in het leven de voordelen merken van de aangeleerde mediatorenvaardigheden en inzichten. In de groepen 6,7 en 8 van de Messchaertstraat is er een introductie over mediation binnen de Montessorischool geweest. Aan bod kwamen de verantwoordelijkheden, taken van de mediatoren en de aanmeldingsprocedure. Een groot aantal kinderen had zich opgegeven om zich op te leiden tot Senior Coaches. Dit laat dan ook weer een enorme betrokkenheid zien bij de kinderen. Zij willen een prettig en veilig schoolklimaat. Er volgden verschillende trainingsmomenten. Ze hebben door middel van rollenspellen geoefend met de mediatie. Door een stappenplan te volgen zijn de leerlingen nu in staat om op een oplossingsgerichte manier een conflict te kunnen oplossen. Belangrijk is dat de Senior Coaches weten dat er conflictsituaties zijn waarin ze goed kunnen helpen, maar dat de leerkrachten altijd een begeleidende rol hebben. Daarbij zijn er ook verschillende situaties waarbij de leerkrachten het overnemen (denk aan pesten en geweld). Gedurende de rest van het schooljaar zullen er ook trainings- en begeleidingsmomenten ingepland worden. Wanneer u verder nog vragen of opmerkingen heeft kunt u die altijd stellen aan Suzanne Solognier (gedragsspecialist)
 
KIVA-les 18-11-2016
Een aantal maal per week wordt er in iedere groep een KIVA-les gegeven. Dit kan een groepsgesprek zijn, een spel, creatieve opdracht of toneelstukje. Veel tijd en energie wordt gestoken in het observeren van de groepsdynamische processen. Als school hebben we er bewust voor gekozen om naast intern begeleiders (bij ons op school Karin Jonker in de Gravenstraat en Lonneke Tol in de Messchaertstraat en Kersenboogerd) een gedragsspecialiste aan het ondersteuningsteam toe te voegen. Suzanne Solognier heeft de masteropleiding tot gedragsspecialiste gevolgd en ondersteunt leerkrachten op gebied van gedrag en het geven van de KIVA-lessen. Zij biedt ook in kleinere groepen ondersteuning aan leerlingen. Samen een fijne school zijn is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Dat geldt voor leerkrachten en leerlingen, maar ook voor u als ouder. Afgelopen woensdag heeft het gehele team een training gehad om u als ouder nog meer bij de KIVA aanpak te betrekken. Afgelopen donderdag stond een inloopmoment gepland. Als ouder kon u de groep binnenlopen en een KIVA-les meemaken. De datum stond op de kalender genoteerd. Waarschijnlijk hebben weinig ouders de datum in de eigen planner overgenomen want er was een geringe opkomst. We gaan nogmaals een KIVA-moment plannen en u zult in de nieuwsbrief hierover geïnformeerd worden.
   
Conflicten en oplossingen op het schoolplein Thema-avond
Op woensdag 12 oktober was er een informatieavond voor de pleinwacht-ouders. De avond werd verzorgd door Suzanne Solognier (onze gedrags-specialiste). Het doel van deze avond was om antwoord te geven op de volgende vraag; "Hoe begeleid ik kinderen bij het oplossen van conflicten?"
De avond was geïnitieerd door de pleinwachtcoördinatoren. De opkomst en betrokkenheid was heel positief. Er bleek een duidelijke behoefte te zijn om meer te weten te komen over hoe om te gaan met conflicten vanuit een positieve invalshoek. Onderwerpen die aan bod kwamen waren:
 • een goed schoolklimaat
 • oplossingsgerichte gespreksvoering
 • mediation
 • de houding en rol van de volwassenen tijdens het oplossen van een conflict
 • verantwoordelijkheden van pleinwachtouders en leerkrachten
Door middel van deze avond proberen we als school, samen met de pleinwachtouders, het positieve pedagogische klimaat op het schoolplein te vergroten.
   
KIVA-gedachten - kampen groepen 5/6 en 4/5 23-09-2016
Dit jaar starten ook de groepen 4/5 en 5/6 met een kamp. Heel bewust hebben we hier voor gekozen. De groepsvorming, met elkaar een stabiele en fijne groep te zijn, is het belangrijkste uitgangspunt van de KIVA gedachte.
Zoals we al eerder hebben gemeld zijn we nu een “echte” gecertificeerde KIVA
-school. De groep is hierbij de basis en hoe kun je het beste met elkaar een stabiele groep worden....d.m.v. het ondernemen van allerlei activiteiten. De groepen van de tussenbouw logeren een nacht in het gebouw van de scouting in Hoorn. Een prachtige omgeving. De leerlingen wanen zich ver van huis . . .
 
Officieel KIVA school 10-09-2016
We zijn een officieel gecertificeerde KIVA school KiVa. KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’. KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!
Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:
 • het school en leerklimaat sterk verbetert
   
 • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert
   
 • het welbevinden van de leerlingen verhoogt
   
 • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief)
   
 • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert
   
 • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen
Na twee jaar controleschool te zijn geweest hebben we
het officiële certificaat binnengehaald!
 
  Gedragsprotocol - wat vinden wij als school belangrijk

Doel van dit protocol

 • Algemene informatie te geven over het begrip pesten en de gevolgen van pestgedrag
   
 • Te komen tot algemene afspraken binnen de organisatie m.b.t. het voorkomen en bestrijden van pestgedrag
   
 • Binnen deze kaderstellende afspraken op school te komen tot regels en acties om het pesten tot een minimum te beperken
   
 • Om uit te printen: gedrags-/pestprotocol