Zoeken
12oktober2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
12oktober2018
Gravenstraat
12oktober2018
gevraagd
Voorlichting in de bovenbouw
24-2-2018
De bovenbouw krijgt binnenkort voorlichting ‘Invloed van de groep’ verzorgd door bureau Halt. Waarom deze voorlichting? Halt heeft de wettelijke taak
een passende correctie te geven op beginnende jeugdcriminaliteit.
In de praktijk zien we dat het merendeel van de jongeren strafbare feiten pleegt
onder druk van de groep of in groepsverband. Jongeren zijn nog heel erg bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit en het loskomen van hun ouders. Ze zoeken daarbij vaak steun bij leeftijdsgenoten omdat die hetzelfde
doormaken. Jongeren willen daarom graag bij een groep horen. Ook zijn ze
extremer in hun gedrag dan volwassenen. Vaak beseffen ze niet wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor henzelf en anderen. Dat heeft ook te maken met de ontwikkelingsfase waarin ze zitten. Soms gaan ze te ver en doen ze dingen die strafbaar zijn. Jaarlijks komen zo’n 17.000 jongeren van 12 tot 18 jaar bij Halt voor delicten als winkeldiefstal, vernieling, verstoring van de openbare orde en spijbelen. Om te voorkomen dat jongeren strafbare feiten plegen, geeft Halt voorlichtingen over onder andere groepsdruk.

In de voorlichting gaan we samen met de leerlingen uitzoeken wat groepsdruk eigenlijk is. Door middel van een test ontdekken de leerlingen hoe groepsdruk werkt en hoe gevoelig zij er zelf voor zijn. Ook bespreken we met de leerlingen een aantal waargebeurde verhalen van jongeren die bij Halt zijn geweest. Deze jongeren hebben allemaal iets gedaan onder invloed van groepsdruk. De leerlingen gaan bedenken hoe deze jongeren een volgende keer beter met groepsdruk om kunnen gaan. Aan het eind van de voorlichting geven we de leerlingen tips mee.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op www.halt.nl/opvoeders