Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Rekenen gezamenlijk ontwikkelpunt 23-6-2018
In de schoolbanken
Ook als team zitten we nog geregeld in de schoolbanken. Dit jaar was rekenen ons gezamenlijke ontwikkelpunt. Afgelopen donderdag was de laatste studiebijeenkomst voor dit schooljaar. De nascholing werd verzorgd door rekenspecialist Martin Ooijevaar van de schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-
Waterland. Volgend schooljaar wordt rekenen vervolgd.

Nascholing Montessori
Om ervoor te zorgen, dat alle leerkrachten die instromen van buiten, ook
gecertificeerde Montessori leidsters/leiders worden, scholen we deze collegaís. De nascholing wordt verzorgd door de HVA (Hoge School van Amsterdam).

CoŲperatieve werkvormen
Afgelopen schooljaar zijn weer een groot aantal collegaís geschoold in
coŲperatieve werkvormen. Suzanne Solognier, onze gedragsspecialiste mag zich na de opleiding Talenten Fluisteraar ook echt: talenten fluisteraar noemen.
In de begeleiding van individuele leerlingen en groepen gaat zij de
verworven kennis en vaardigheden dan ook volop inzetten. Mocht uw kind hierover vertellen dan weet u waar dit vandaan komt. Ook volgend schooljaar blijven we ons als team scholen om de kwaliteit van ons aanbod te blijven waarborgen en verhogen.
 
Ottomanen 19-5-2018
In het kader van het thema Ottomanen in de bovenbouw leerden de kinderen alles over tulpen en tulpenbollen. De tulp komt uit het Ottomaanse rijk, maar wat heeft de tulp eigenlijk met een ui te maken? Dit was in groep 6/7 de onderzoeksvraag.
De leerlingen sneden de bol en de ui aan stukken (bedenkt u even hoe het geroken heeft in het lokaal) en ze kwamen erachter dat ze allebei uit 'schillen'
bestaan. Er zijn nog veel meer overeenkomsten te benoemen. Het was een leerzame en leuke praktijkles. Vraagt u thuis eens over deze les . . .
 
even proeven                          ook dikke tranen van de ui
 
Naar het museum
Op dinsdag 8 mei zijn de bovenbouwgroepen van Jan/Suzanne en Natasja/Angela naar het Stedelijk Museum geweest.

Zwerven door het museum
Tijdens de lessen van Da Vinci zijn er vele aspecten m.b.t. kunst aan de orde geweest. Nu konden de leerlingen deze in werkelijkheid aanschouwen. De groepen van Wouter en Joost gaan binnenkort ook een bezoek aan dit museum brengen. Als ouder wordt u hierover nog
geÔnformeerd.
   
 
Project zwerfafval KB
In de hal in de Kersenboogerd staat een mooie kar met daarin
emmers, happertjes, handschoenen en verder alle informatie over zwerfafval. Dit project hebben we geleend van Mak Blokweer. De kleuters en groep 3/4 kregen wel op heel speelse wijze uitleg over de ďgevarenĒ van zwerfafval.
Vrijdag werd er door de leerlingen van groep 3/4 en 5/6 gespeurd naar zwerfafval . . . Dit project past in het aanbod van kosmisch onderwijs (wereldoriŽntatie in de Montessorischool).

 
Da Vinci BS - heerlijk buiten zonnebloemen zaaien
In groep 4/5 zijn we met Davinci in de klas druk bezig met het onderzoeken van
bloemen. Verschillende soorten bloemen worden uit elkaar gehaald en stampers en meeldraden worden met een vergrootglas bekeken en met elkaar verge-leken. Dinsdag 10 april tijdens de Nationale Buitenlesdag gingen we naar buiten om zonnebloemen te zaaien. Iedereen heeft drie zonnebloemen gezaaid. De komende maanden proberen we de zonnebloemen zo goed mogelijk te verzorgen.
 
Da Vinci  - Ottomanen
In het kader van het kosmische thema Ottomanen en burgerschapsontwikkeling hebben de leerlingen van de bovenbouw MS een bezoek gebracht aan de moskee.

Meester Joost
Afgelopen donderdag waren de leerlingen van Messchaertstraat op bezoek bij de Moskee. Nadat we netjes onze schoenen uit hadden gedaan waren we meteen onder de indruk van mooie binnenkant van deze moskee. Een prachtige koepel met kroonluchter, mooie wandtegels en een prachtig tapijt. Dit riep al veel vragen op en de Imam had alle tijd om ze voor ons te beantwoorden. Hierna ging hij een gebed voordoen en las hij een stukje voor uit de Koran. Dit was in het Arabisch dus we verstonden het niet, maar ook dat was indrukwekkend. Een goede toevoeging bij ons thema Ottomanen dus.
 
Rekenmuurtje
Team in de schoolbanken
Donderdag kregen we als voltallig team weer nascholing op gebied van rekenen.
Aan de orde kwam: bouwen aan een stevig rekenmuurtje. Vanaf groep 4 waren allerlei automatiseringstoesten afgenomen. Als stof om verder mee te werken o.l.v. Martin Ooijevaar (rekenspecialist). Komende weken wordt er op allerlei manieren gewerkt aan automatiseren. Vraagt u eens aan uw kind(eren).
 
Team in de schoolbanken
Zoals u eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen staat ons rekenonderwijs dit jaar centraal, maar ook andere ontwikkelgebieden als: kosmisch onderwijs,
gedrag (KIVA), creatief aanbod, taal en lezen verliezen wij niet uit het oog.
We hebben daarvoor werkgroepen in het leven geroepen. Elke werkgroep heeft een voorzitter. De lijn voor de werkgroep is uitgezet in ons jaarontwikkelplan.
Afgelopen woensdag zat het gehele team verdeeld over de werkgroepen (ieder teamlid heeft zich aangesloten bij een werkgroep) en boog men zich over de ontwikkellijn voor dit schooljaar. Taken zijn verdeeld en afspraken gemaakt.
Er is ook naar elkaar gepresenteerd, zodat iedereen op de hoogte is van de inhoud en trajecten binnen de andere groepen. Het laatste uur was Anne Hartmans uitgenodigd om met ons als team weer een keer de feiten en
behoeften van de meer- en hoogbegaafde leerling door te nemen. Dit aspect is tevens een aandachtspunt op de Montessorischool. Anne Hartmans begeleidde vorig schooljaar het Plus - Atelier. Dit schooljaar blijft zij aan ons verbonden.
Zij het in een meer coŲrdinerende rol.
 
Creatief aanbod
Creatief aanbod geÔntegreerd binnen ons kosmisch onderwijs.
Dit jaar zijn we  gestart met de implementatie van onze nieuwe methode voor kosmisch onderwijs Da Vinci. Deze methode leent zich bij uitstek voor de integratie van creatieve vakken binnen de themaís. Bij groep 6 is dit heel goed gelukt met een prachtige totempaal. De bovenbouw had als thema indianen. In de groepen van het OSG hangen juweeltjes van tekeningen. Maar ook in alle andere groepen zijn mooie kunstwerken te bewonderen. Door de integratie van deze vakken zijn de opdrachten vaak veel betekenisvoller voor de leerlingen. Wij zien nu al een heel mooi effect. Leerlingen die eerder moeilijk tot tekenen en creatieve uitingen te bewegen waren zijn nu enthousiast, proberen meer en zijn heel betrokken bij de opdracht! Loopt u gerust eens binnen en kijk samen met uw zoon en/of dochter naar de resultaten.
 
Kosmisch onderwijs Da Vinci
Alle groepen hebben een start gemaakt met het vernieuwde aanbod op gebied
van kosmisch onderwijs. In de middenbouw gaat het over: wie ben ik . . .
In de bovenbouw hebben ze het thema indianen. Bij meester Joost worden er totempalen gemaakt en is er afgelopen vrijdag broodgebakken.
 
Kennis van TOS op school
In het ondersteuningsteam zit naast de intern begeleiders en gedragsspecialiste
ook Fleur Commissaris. Fleur is al jaren aan school verbonden en zij begeleidde altijd de leerlingen met een leerlinggebonden financiering (ook wel de rugzak genoemd). Deze specifieke financiering is verdwenen voor gedrags-en lichamelijke ondersteuning. Echter voor de taal en spraakproblematiek is deze nog wel aanwezig. Fleur heeft zich dan ook afgelopen jaren toegelegd op het
verwerven van kennis op dit gebied. Zij begeleidt nu een aantal leerlingen. Maar het vroegtijdig signaleren van leerlingen met een zogeheten TOS (Taalontwikkelingsstoornis) is enorm belangrijk. In samenwerking met logopediste Janneke Teeuwen en Liesbeth Bouwman (ambulant begeleidster van Viertaal) heeft Fleur een korte screening ontwikkeld voor een eerste signalering. Deze screening gebeurt in de onderbouw. Wanneer er twijfel is m.b.t. taalontwikkeling wordt direct met u als ouder contact opgenomen. Mocht u zelf twijfels hebben dan kunt u dit altijd bespreken met de leerkracht van uw zoon en/of dochter. Mocht u meer willen weten over TOS problematiek en/of met Fleur in gesprek willen gaan, dan is het mogelijk om een afspraak te maken. Fleur is te benaderen via email: f.commissaris@talenthoorn.nl

Team en TOS
Afgelopen woensdagmiddag heeft het team ervaren hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Liesbeth Bouwman van Viertaal had allerlei opdrachten en oefeningen zodat men zich werkelijk kon verplaatsen in een leerling met deze problematiek. Ook werd er veel uitleg gegeven. Aan het einde van de middag ontvingen alle leerkrachten een certificaat voor deze nascholing. Weer een ervaring en veel kennis rijker.
 
KB Kosmisch onderwijs
In de Kersenboogerd zijn de materialen welke bij het Kosmisch onderwijs hoort te bewonderen. Veel ligt uitgestald op de aandachttafels in de centrale hal en in de kasten. Kijk hier gerust naar en op de informatieavond kunt u al u vragen stellen.

NASCHOLING
 • Rekenen
  Schoolbreed zijn we dit jaar gestart met rekenen. Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief wordt het gehele team geschoold. Maar onze twee intern begeleiders Karin Jonker (Gravenstraat) en Lonneke Tol (Kersenboogerd en Messchaertstraat) zijn deze week gestart met een speciale training. Zij volgen dit jaar de ERWD-opleiding. Dit staat voor ernstige reken- en wiskunde problemen en dyscalculie. Op deze wijze zorgen we er als school voor dat alle laatste kennis ook binnen onze school aanwezig zal zijn.
   
 • Taal
  We werken niet vanuit boeken en schriften. In de groepen staan taalkasten gevuld met doosjes en kaarten. De leerlingen kiezen al dan niet met hulp van de leerkracht een doosje en na een leergesprekje, waarin o.a. het doel wordt besproken, gaan zij aan de slag. De verwerking kan op vele manieren.
        
 
  methode 18-7-2017
Dit schooljaar zijn we als team geschoold over alles wat betrekking heeft op kosmisch onderwijs. Op reguliere scholen heet dit wereldoriŽntatie. We gaan komend schooljaar ook starten met het implementeren van de nieuwe methode Da Vinci. We hebben al eerder u hier informatie over verstrekt. Van het geld dat we hebben verdiend met de Fancyfair willen we nog graag wat extra materialen aanschaffen. We gaan ons reativiteitsonderwijs integreren met het kosmisch onderwijs. We zijn van plan om bij het afronden van het thema u als ouder daarover te berichten en uit te nodigen om de werkstukken etc. te komen bewonderen en u voor te laten lichten m.b.t. het onderwerp door uw eigen zoon/dochter. Wordt volgend schooljaar vervolgd.
   
Kosmisch en een ruimtelijk inzichtelijke opdracht 30-6-2017
Groep 6/7 zijn knikkerbanen aan het bouwen. Dit hebben wij gezien op de PET ochtend (technieklessen) in oktober.
   
Kosmisch onderwijs 6-6-2017

We blijven u op de hoogte houden

m.b.t. de verdere ontwikkelingen.
  verschillende culturele en levens-beschouwelijke brillen te bekijken, zodat kinderen voorbereid zijn op ontmoetingen met andere wereldburgers en zicht hebben op mondiale themaís. Door kinderen op verschillende manieren te leren samenwerken en samen beslissingen te leren nemen, leren ze hoe ze invulling willen geven aan hun rol als burger en ontwikkelen ze houdingen en vaardigheden waardoor ze voorbereid zijn om hun plek in te nemen in de Nederlandse en mondiale samenleving.Hiermee draagt KOO bij aan de wereldvrede en worden kinderen gestimuleerd authentieke, verantwoordelijke wereldburgers te worden die hun eigen individuele plek kennen en een goed ontwikkeld zicht op het grote geheel hebben.  
 
Nascholing
Team in de schoolbanken . . .
Maandagmiddag en avond zit het gehele team weer zelf in de schoolbank. Zoals u eerder heeft kunnen lezen volgt het gehele team dit schooljaar nascholing op het gebied van kosmisch onderwijs.
Dit is wereld oriŽntatie met de vakken:
 • aardrijkskunde(topografie)
 • biologie en geschiedenis
 • maar ook burgerschapsvorming.
De nascholing wordt verzorgd door Mirjam Stefels en Karin de Jong van de HVA. Beide docenten zijn zeer onderlegd op gebied van het Montessori-onderwijs.

Afgelopen dinsdagmiddag waren Natasja Ottens en Lonneke Tol al naar een nascholing m.b.t. biologie geweest. Het thema was werken met de microscoop. We hebben 4 microscopen ontvangen voor lessen in de groepen.
 
Het team in de schoolbanken
Afgelopen donderdagmiddag ťn avond hadden we als teameen gezamenlijke scholing op het gebied van kosmisch onderwijs. Kosmisch onderwijs is de benaming voor wereld oriŽntatie: aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek en burgerschapsvorming. Kosmische educatie geeft het kind zicht op de ontwikkeling van het leven. Het kind wordt zich bewust van zijn plaats en zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving in de ruimste zin van het woord. Daarbij is het van belang dat er een balans is tussen de levende en niet-levende natuur.Bij kosmische educatie gaat het om educatie in relatie tot de omgeving waarin de samenhang van tijd (wanneer) en ruimte (waar) wordt aangeboden en onderzocht.

Drie essentiŽle vragenstaan centraal
 1. Wie/Waar ben ik? (heden)
 2. Waar kom ik vandaan? (verleden)
 3. Waar ga ik naartoe? (toekomst)
Om aan het bovenbeschreven deel geÔntegreerd en optimaal inhoud te kunnen geven zijn we op zoek naar een nieuwe aanpak en uitvoering. Aan het einde van het jaar hebben we de methodiek gekozen en zullen we u hier uitgebreid verslag van doen. Volgend schooljaar starten we hiermee.
 
Taalmethode
 • Donderdag 9 en vrijdag 10 februari hebben de teamleden studiedagen. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.
 • Wij gaan als team aan de slag met de nieuwe Taalmethode: taal doen. Deze methode hebben we dit schooljaar ingevoerd en we willen de methode optimaal inzetten . . .
 
Nascholing team
Woensdag 25 januari 2017 zit het gehele team weer in de schoolbanken voor een training ouderbetrokkenheid en pesten. Als schoolvinden we het enorm belangrijk om de samenwerking met ouders te vergroten zeker waar het gaat om (mogelijk pesten) en welbevinden van onze leerlingen. Verderop in de nieuwsbrief meer informatie hierover.
 
Kosmisch onderwijs
Nadat we vorig jaar als team een jaar lang nascholing hebben gevolgd op het gebied van Taal, hetgeen resulteerde in de aanschaf van de nieuwe Montessori taalmethode, gaan we dit jaar aan de slag met kosmisch onderwijs. Wat is kosmisch onderwijs/educatie op een Montessorischool? In de visie van Maria Montessori vindt niets plaats op zichzelf maar maakt alles deel uit van een geheel. Zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie kunnen vanuit deze visie dan ook niet los worden gegeven maar worden bij elkaar gebracht in KOO. (Kosmische Opvoeding en Onderwijs) KOO geeft kinderen zicht op de ontwikkeling van het leven op de aarde en op verschijnselen. Het is een aanleiding tot een sterke betrokkenheid op het leven, een opvoeding in emoties. Het kind wordt bewust van zijn plaats en zijn verantwoordelijkheid in de verdere ontwikkeling van al het bestaande.
Waarom we kosmisch opvoeden?
We willen kinderen al jong respect bij brengen voor de wereld om hen heen en hen bewust maken van het feit dat ůůk zij een eigen taak hebben en zo medeverantwoordelijk zijn voor het grote geheel. Deze vorm van onderwijs moet er toe bijdragen dat de kinderen steeds meer in staat zijn om orde aan te brengen in de feitenkennis en indrukken die zij opdoen.
 
Nieuwe taalmethode 30-08-2016
In de groepen 3 t/m 8 staan nieuwe kasten met daarin het nieuwe taalmateriaal. Afgelopen schooljaar heeft het gehele team nascholing gevolgd op het vakgebied Taal. Daar hoorde ook een nieuwe methode en een andere aanpak bij. Unaniem hebben we gekozen voor de vernieuwde taalmethode welke hoort bij Montessori. Gisteren hebben alle leerlingen al met de doosjes uit de lades van de kast gewerkt. Montessori werkt d.m.v. materiaal en niet vanuit een boek. Op de informatieavonden, die zeer binnenkort gepland staan, kunt u het materiaal uitgebreid bekijken. Dit schooljaar gaan we ons als team verder scholen op gebied van wereldoriŽntatie, welke wij binnen het Montessorionderwijs hanteren als kosmisch onderwijs.
 
Leerkrachten gaan zich scholen
A.s. donderdag is het 5e nascholingsmoment voor Taal. Onder leiding van Mirjam Stefels en Karin de Jong (HVA en nascholing Montessorionderwijs) gaan we verder met de kernwaarden van het Montessori-onderwijs en die van taal in het bijzonder. Het is van groot belang dat wij dit als team samen ondernemen. We hebben er bewust voor gekozen niet alleen de collega's zonder Montessoricertificering op les te sturen, maar met elkaar alles door te werken zodat we ťťn taal spreken. Samen de lessen voorbereiden en precies weten wat er is afgesproken en verbonden met de nieuwste inzichten op leren en ontwikkelen. Aan bod komen donderdag: de kleine en grote ronde in de Montessoriklas (leerkrachten gaan bij alle kinderen langs). Maria Montessori was haar tijd ver vooruit in het klassenmanagement. Verder gaan we werken aan taalbeschouwing, woordsoorten en de taalsymbolen (ontleden) binnen het Montessori taalonderwijs. Elk teamlid is zich bewust van het belang van nascholing, het gezamenlijk verkennen en het borgen van de aanpak. Alleen wanneer we dit samen ondernemen vergroten we de kwaliteit van ons
onderwijs.
 
Taal in de Montessorischool
We gaan weer verder met de nascholing op het gebied van Taal. We nemen het
gehele taalaanbod door. Wat blijven we met de methode Taal in beeld aanbieden (de sterke zaken uit deze methode) en welke (nieuwe) Montessorimaterialen gaan we weer inzetten of aanschaffen. Wat betreft de lijn spreken en luisteren werken we naar het debatteren en discussiŽren (onder andere) toe. Jan Kok (groep 7/8) in de Messchaertstraat heeft eerst in de bovenbouw van de MS alles m.b.t. dit gebied aan de kinderen aangereikt, laten oefenen en in praktijk gebracht met de kindergemeenteraad, de leerlingenraad en discussiŽren kun je leren.
 • De leerlingen van de bovenbouw in de Kersenboogerd krijgen nu les van Jan. Ook daar raken ze steeds meer bedreven in het goed onder woorden brengen van o.a. je mening. We zijn ons natuurlijk bewust dat  dit al in de onderbouw begint. Vandaar dat het zo fijn is dat we bouwen aan een totale doorgaande lijn. Het gehele team is betrokken bij de nascholing.
 
In de schoolbanken  
Als team zitten we regelmatig in de schoolbanken. Waar we mee bezig zijn geweest:
 • Wij maken er een drama van . . . 
  Spelen is het natuurlijke leren van kinderen. Spelen stimuleert verbeelding, ontdekking, sociaal vermogen en . . . woordenschat!
  In het spel beeld je woorden uit, kun je woorden oefenen en werk je met heel je lijf. Bovenal geeft spel veel plezier en plezier zet de hersenen in de stand om kennis te vergaren. Wij werken aan woordenschatontwikkeling door in alle klassen dramalessen te geven. Het team heeft hiervoor de cursus gevolgd: Speel je Wijs Woordenschat.
 • Met sprongen vooruit
  Maar ook op gebied van rekenen steken we veel tijd en energie in nascholing! Vorig schooljaar is de zijn alle leerkrachten vanaf groep 3/4 t/m de bovenbouw aan de slag gegaan met Sprongen vooruit.
   
Schoolbrede nascholing Rots -Wateraanpak 9/10-2-2016