Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Ouderraad 14-9-2018
We hebben een heel actieve ouderraad met daarin ouders die de school net wat leuker maken door allerlei activiteiten te organiseren of te bedenken. In de Kersenboogerd heeft Petra Mol-Stavenuiter aan de aanwezige ouders verteld hoe belangrijk de ouderbijdrage is. Het bericht neem ik in de nieuwsbrief over om het belang van betalen te onderstrepen. Namens de gehele ouderraad:
De ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar in de begroting gaan wij ervan uit dat (bijna) alle ouders/verzorgers de ouderbijdrage voor elk kind wil betalen. Alleen met uw ouderbijdrage blijft het mogelijk alle culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten en festiviteiten te blijven organiseren.
Ook besteden we elk jaar een deel van de bijdrage aan extra speelgoed en extra nieuwe leesboeken. Dankzij uw steun kan de Ouderraad elk jaar weer sinterklaas en kerst organiseren, is er een avondvierdaagse, sportdag en vele andere activiteiten.
Aan het begin van het schooljaar ontvingen alle leerlingen van de ouderraad een prachtig doosje met kleurpotloden en tevens een gum en puntenslijper. Juist ook deze feestelijke activiteiten zorgen voor een mooie herinnering aan de schooltijd van uw kind! Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage en uiteraard ook door de fantastische inzet van ouders en leerkrachten. Welkom terug actie d.m.v. potloden bij eerste schooldag.
Door de ouderbijdrage worden o.a. deze activiteiten gefinancierd:
 • deel van de kosten van de eindmusical
 • lief en leed
 • klassengeld voor de leraren (voor bijv. het aanschaffen middelen die nodig zijn voor het thema waar men mee bezig is)
 • wordt geld gespaard voor aanschaf extra Chromebooks
 • kosten voor de sportdag
 • avond 4-daagse: de versnapering
 • veiligheid: herkenbare kleding voor de kinderen bij buitenschoolse activiteiten
 • koningsspelen
 • activiteiten zoals:
 • Sint-Maarten (de versnapering)
 • Sinterklaas (versiering, inhuur sint en pieten, cadeau voor de kinderen, groeps-cadeau)
 • kerst (versiering, kerst estafette)
Mededelingen worden door ons op het prikbord bij de ingang gemeld.
De activiteiten zullen door de leerkrachten in de agenda van het ouderportaal gezet worden i.v.m. planning thuis/werk.
We kunnen natuurlijk bij de activiteiten altijd hulp gebruiken, denkt u bv aan het versieren en opruimen met sinterklaas en kerst.
 
Fancy fair in de KB 6-7-2018
Er was van alles te doen op het plein van de KB en ook binnen konden kinderen en hun ouders hun hart ophalen. De ouderraad van deze locatie met een
aantal enthousiaste ouders hadden al weken voorbereidingen getroffen voor
deze middag. Het resultaat mocht er zijn. Allemaal vrolijke gezichten en blije
kinderen. Het mooie weer werkte natuurlijk ook erg mee.De aloude spelletjes, zoals hier
spijkerp... gaven heel veel plezier
 
Plein opknappen in de KB 6-7-2018
Een opgeruimd plein in de KB. Met vereende krachten van de OR leden van
de KB en hun familie is al een deel van het plein opgeknapt. De fietsenrekken zijn verplaatst en nu kan er veel fijner gespeeld worden in het rode vak.
Heel veel dank voor jullie hulp!
 
 
Fancy Fair - MS 30-6-2018
vrijdag 29 juni Messchaertstraat
Wat was het een prachtige middag. De zon scheen en overal vrolijkheid en blije
gezichten. De OR is met een paar hulpouders de gehele dag druk in de weer
geweest om alles voor te bereiden. Maar kunnen terugblikken op een geslaagd
evenement.
 
Fancy Fair MS 23-6-2018
Vrijdag 29 juni wordt er in de binnenstad wederom een Fancy Fair georganiseerd. Net als vorig schooljaar op het plein van de Messchaertstraat.
Start van deze vrolijke en hopelijk zonnige happening is om 14.30 uur en duurt tot 17.00 uur. De Fancy Fair wordt georganiseerd door de ouderraad. Dit is een hele klus en de OR zoekt nog ouders, oma’s en opa’s om te helpen bij het opzetten van de spellen en de kraampjes. Ooms en tantes zijn overigens ook van harte welkom. Mocht u vrijdag 29 juni een uurtje over hebben om
te helpen, u kunt zich aanmelden bij: Mariëlle.van.rijswijk@gmail.com
Verder nog de vraag of u (samen met uw kind(eren) wellicht), iets lekkers zou willen maken/bakken dat verkocht kan worden tijdens de Fancy Fair. Op vrijdagochtend 29 juni zitten de OR-leden klaar om alle baksels en gerechten in ontvangst te nemen. Alvast heel veel dank voor uw medewerking.
Verder kunnen we ook nog extra hulp gebruiken bij de spellen en de kraampjes.
We hopen er zo, met elkaar weer een mooi festijn voor de kinderen van te
maken. Kaarten kosten 5 euro. Voorverkoop start op woensdagochtend.
Dit scheelt rijen voor de kassa op vrijdagmiddag.

In de Kersenboogerd is de Fancy Fair een week later.
   
Avondvierdaagse 11-14 juni 2-6-2018
De ouderraad organiseert ook dit jaar weer de A4- daagse. De inschrijving vond heerlijk buiten plaats.
 
Koningsdag 20-4-2018
Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een geslaagde feestdag.

De voorbereiding: met dank aan de ouders van de ouderraad, want die hebben voor ons alle dozen en broden opgehaald bij de Jumbo in Zwaagdijk! Dat betekende 2 auto’s vol . . . aan spullen voor de lunch.
   
Interactieve ochtend 28-03-2018
In de Kersenboogerd was er een interactieve ochtend ouders. Thema was: Kom in je kracht en bekrachtig je kind(eren) vanuit die kracht. Helaas was de opkomst zeer gering.
De ouders die wel hebben deelgenomen aan deze inspirerende ochtend waren na afloop heel enthousiast
   
OuderBijeenKomst 19-3-2018
Woensdagochtend 28 maart organiseert de ouderraad een bijeenkomst voor
u als ouder/belangstellende met als thema:
Kom in je kracht - Hoe bekrachtig je vanuit eigen kracht je kind(eren)
Gastspreker is op deze ochtend Maritsa Vaarnold, zij is family counselor en in die zin deskundig in het begeleiden van ouders in de opvoeding. Graag nodigen wij u uit om op deze inspirerende ochtend aanwezig te zijn.
 • Plaats: Kersenboogerd
 • Inloop van 8.30 – 9.00 uur met koffie, thee en wat lekkers
 • Eindtijd: 11.00 uur
Mocht u aan deze ochtend deel willen nemen?
U kunt dit via ouderportaal aan de leerkracht van uw kind(eren) kenbaar maken.
Er zijn geen kosten voor deelname aan deze ochtend.
   
Opruimen KB-zolder 23-1-2018
Dankzij de fantastische hulp van Petra Stavenuiter en Tineke Onos ziet de zolder vol rommel in de Kersenboogerd er weer keurig opgeruimd uit! Het was een hele klus! Bedankt moeders voor jullie geweldige inzet en hulp!
 
Goed doel: wensboom 8-12-2017
Net als vorig schooljaar vindt u op elke locatie een wensboom met daarin kaartjes voor kinderen waarvan het gezin ingeschreven staat bij de voedselbank van Hoorn.

P E R S B E R I C H T
GEZOCHT: kerstcadeaus en bioscoopkaartjes voor kinderen
Voedselbank West-Friesland. Doet u ook weer mee?

Hoorn, november 2017
Voor de tiende keer op rij zetten inwoners en bedrijven uit West-Friesland zich in om kinderen blij te maken met een cadeautje tijdens kerst. Het gaat bij deze actie om mooie, lieve, leuke, kleine en grote cadeautjes voor kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van Voedselbank West-Friesland.
Met deze bijzondere actie willen lokale ondernemers, instellingen en organisaties de ruim 230 kinderen van deze gezinnen een (kerst)hart onder de riem steken.
Cadeaus voor de kinderen tussen de 0 en 12 jaar worden op diverse locaties in West-Friesland kerstbomen geplaatst met kaartjes erin. Iedereen kan een
kaartje met leeftijdscategorie van een jongen of meisje uit de boom halen
en voor dit kind een cadeautje kopen . Dit cadeautje kan vervolgens ingepakt
weer onder de boom worden gelegd. Uiteraard kunnen mensen ook zonder kaartje een cadeautje inleveren. Dan wordt bij dat cadeau het juiste kaartje gezocht. De cadeautjes worden persoonlijk uitgereikt vlak voor Kerstmis.

Naar de bios
Vorig jaar is het ons gelukt om vanuit donaties twee bioscoopkaartjes beschikbaar te stellen voor de kids in de leeftijdscategorie van 13 t/m 17 jaar oud. De ouders en kinderen waren hier erg enthousiast over en daarom streven wij er ook dit jaar naar om dit opnieuw te kunnen doen. VUE Bioscoop en van Der Valk Hoorn sponsoren ons en geven een fikse korting waardoor wij in staat zijn om voor een klein bedrag kaartjes in te kopen. Dit jaar zullen er ook  kaartjes in de bomen hangen waar een verzoek voor donatie van 6 euro opstaat. Met deze donatie is 1 kind meteen verzekerd van een bioscoopkaartje. Kies een kaartje en koop een cadeau of doneer voor een bioskaartje Iedereen die wil meedoen aan deze bijzonde reactie kan van woensdag 6 december tot en
met dinsdag 19 december een kaartje pakken uit de kerstbomen op diverse locaties in West-Friesland (zie onze Facebookpagina voor de deelnemerslijst). Op woensdag 20 december zullen alle cadeautjes worden opgehaald zodat deze op vrijdag 22 december kunnen worden uitgedeeld.

Bijzonder
Het bijzondere aan deze actie is dat het een unieke samenwerking is tussen lokale bedrijven en inwoners uit West-Friesland. Iedereen draagt belangeloos een steentje bij. Want zeg nu zelf, elk kind verdient het toch om met Kerstmis verwend te worden?!

Donatie
Wilt u een bijdrage leveren aan een bioscoopkaartje? Maak dan uw donatie over
naar banknummer NL36RABO0302407480 ten name van Vereniging Junior Kamer West-Friesland en onder vermelding van Puur for Kids. Kijk voor meer informatie op de Facebook pagina ‘Puur for Kids’
   
Kerst op de Montessorischool 8-12-2017
A.s. woensdag is er op alle locaties onze beroemde kerstafette. Een mooie traditie waar jong en oud altijd naar uitkijkt! De lijsten voor hulpouders, welke naast de klassendeuren hangen, zijn dan ook al aardig gevuld en wij mogen ons
verheugen op hulp van zowel ouders als ook menig grootouder.
   
Workshops 2-12-2017
Afgelopen woensdagavond waren bijna alle leden van de ouderraad weer bijeen
om de laatste zaken m.b.t. de kinderfeesten door te nemen. Op dit moment hebben we een mooie bezetting binnen deze voor school onontbeerlijke oudergeleding. Het bruist van de energie en ideeën om bepaalde zaken aan te pakken. Het plan is om in maart een ouderavond te organiseren met een aantal workshops.
   
Nieuwe OR leden 24-10-2017
De ouderraad is uitgebreid met maar liefst vier nieuwe leden!

Tijdens de oudergesprekken is de brief, met daarop het rekeningnummer van de
ouderraad, uitgedeeld. Het betreft de vrijwillige ouderbijdrage evenals
pleinwachtgeld. De ouderraad en vooral de penningmeester hopen dat deze
bijdragen snel betaald zullen worden. Van de ouderbijdrage worden de feesten
gefinancierd en is ook de mooie kleurdoos bekostigd die aan het begin van het
schooljaar door de ouderraad is uitgedeeld.
   
SportVoorstel 14-10-2017
In de OR werd het idee geboren om een sportcommissie op te richten met daarin sportieve ouders om sportevenementen te begeleiden en te organiseren. Mocht u dit willen of geďnteresseerd zijn . . . u kunt zich aanmelden bij Tineke en Petra in de KB. Ouders uit de binnenstad kunnen hun interesse kenbaar maken bij de leerkrachten.
   
Namen ouders OR schooljaar 2017/2018 25-9-2017

Locatie Binnenstad
 • Candida Fasten (gedeeld voorzitterschap met Ariëlle van Rijswijk)
 • Ariëlle van Rijswijk (gedeeld voorzitterschap met Candida Fasten)
 • Esther Duijverman (penningmeester)
 • Tania Keijer (verkeersouder)
 • Monique Verwijmeren
 • Fleur Brands
Locatie Kersenboogerd
 • Petra Mol
 • Quinta Spaans
 • Tineke Onos
 • Rachel Kanavan
Petra van Dulmen, Bibi de Graaf en Ramona Hart zijn als leerkrachten bij de ouderraadvergaderingen aanwezig. De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van extra activiteiten vóór de leerlingen, zoals Sint, Kerst, enz.
   
Betrokkenheid op school 16-9-2017
Wil jij graag betrokken zijn bij wat er op school wordt georganiseerd en waar de ouderbijdrage aan besteed wordt? Denk aan nieuwe flitsende sporttenues.
Het welkomstcadeautje op de eerste schooldag. Al die verwachtingsvolle gezichtjes met Sinterklaas. De gezellige sfeer met kerst. Het plezier met de fancy fair. Het saamhorigheidsgevoel van de avondvierdaagse. En zo nog veel meer! Wat we van jou verwachten is dat je naast alle drukke bezigheden thuis, eventueel je baan en sport ongeveer zes keer per jaar tijd maakt om ’s avonds met een super gezellig groep ouders mee te denken over de inzet van de ouderraad en de besteding van de ouderbijdrage. Bij alles wat we bedenken en organiseren vragen we ook hulp aan andere ouders. Je hoeft dus niet bij alle activiteiten beschikbaar te zijn, maar dat mag natuurlijk wel!

Voor vragen of om je aan te melden mail naar
   
OR aanwezig bij informatieavond in BS 16-9-2017
In de binnenstad waren ook ouderraadleden van STORM te vinden. Zij hielden een pleidooi onder de ouders om zich aan te sluiten bij de ouderraad. Een ouderraad is een wezenlijk onderdeel van een school. Bij ons een groep
enthousiaste ouders die zich inzet voor de fijne en leuke extra zaken tijdens het schooljaar. Zo hebben zij aan het begin van het schooljaar gezorgd dat er op elke tafel een mooie kleurdoos lag. Een echte verrassing voor de kinderen. Maar ook de organisatie van Schoolontbijt, Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, Avondvierdaagse om maar iets te noemen.
 
Gezamenlijke start OR 22-7-2017
Dit jaar gestart met een gezamenlijke ouderraad dat wil zeggen: de Kersenboogerd-en binnenstad ouders die gezamenlijk vergaderen en zo ook op deze wijze invulling geven aan één Montessorischool. De ouders hebben ook dit jaar weer veel werk verzet. Achter de schermen de penningmeester die heel veel tijd en energie steekt in de financiële zaken. De feesten die tot in de kleinste zaken waren voorbereid en uitgevoerd en dan als klap op de vuurpijl de fancyfairs. Hier was wel gekozen voor twee afzonderlijke fancyfairs. Inmiddels zijn de evaluaties achter de rug en hebben we kunnen concluderen dat het, op wat kleine zaken na, een geweldig succes is geweest. De OR wil alle ouders die hieraan hebben meegewerkt nog hartelijk bedanken. Zeker voor de gulle bijdrages aan de 'smulkraam'. Hartige taarten, cakes, pizza’s, bolletjes, koeken, appeltaarten en nog veel meer. Heel veel dank. Een bijzondere dank aan Fabio die heel veel gedoneerd heeft voor de prijsjes, grabbelton en Marco en Laura met hun eigen kraam. Super dat dit mogelijk is geweest. De blije gezichten van de kinderen waren voor ons toch wel de mooiste opbrengst . . . Zo hebben wij vastgesteld aan het einde van de laatste OR-vergadering. Mocht u deel willen nemen aan deze fijne groep enthousiaste ouders? U bent van harte welkom! We kunnen altijd meer hulp, handen en denkwerk gebruiken.

Alles wat de OR heeft betaald/aangeschaft/ mogelijk heeft gemaakt op een rijtje

 • Aanschaf taalkast begin van het schooljaar
 • Voor ieder kind een mooie doos potloden aan het begin van het schooljaar
 • Klassengeld van €100 voor iedere klas om extra zaken aan te schaffen (verantwoording wordt afgelegd in de vorm van bonnetjes aan de penningmeester)
 • Boeken – Kinderboekenweek
 • Nationaal schoolontbijt
 • Sint in het nieuw
  - nieuwe versiering
  - cadeautjesschatkamer en surprisegeld voor de oudste leerlingen
 • Nieuwe kerstversiering
 • Wat lekkers te eten en te drinken tijdens de kerstafette
 • Heel veel nieuw buitenspeelgoed is er aangeschaft
 • Koningsspelen - traktatie
 • Avondvierdaagse
 • Nieuwe sporttenues
 • Vossenjacht
 • Uitje voor stage-opdracht
 • Binnen schooltuin
 • En uiteraard de eindmusical
Ouderbedankmiddag 18-7-2017
1 2 3 4 5 6 7 waar zijn alle ouders gebleven?
In de klas, op het plein?
Ja, ze helpen, dat is fijn!
Knutselen, lezen maar
Luizen pluizen ook weer klaar!
In de tuin, bij een feest,
Is ook heel veel hulp geweest.
Dank u wel voor alles dus.
En tot slot een dikke kus!
 
   
Fancyfair: groot succes! 18-7-2017
In totaal is er € 2227,80 opgehaald. Nogmaals heel veel dank voor alle hulp! We gaan u via de nieuwsbrief natuurlijk melden waar we het geld aan gaan besteden!  
   
Fancy fair 30-6-2017
WANNEER - Vrijdag 7 juli

WAAR
 • in de Kersenboogerd op het schoolplein
   
 • in de binnenstad op het plein van de Messchaertstraat
   
AANVANG
 • vanaf 14.30 uur – 17.00 uur
In de Kersenboogerd kunt u op di-do en vrijdagochtend de activiteitenkaart kopen tussen 8.30 – 9.00 uur en natuurlijk op de middag zelf. De kosten voor de kaart zijn 2,50€. De kaarten worden verkocht door leden van de ouderraad, dus NIET bij de leerkrachten verkrijgbaar.

In de binnenstad kunt u eveneens de kaarten bij de ouderraadleden kopen. Zij zijn op di, wo, do en vrijdagochtend te vinden op de bovenverdieping. Uiteraard zijn de kaarten ook op de middag zelf te koop. In de binnenstad kosten de kaarten 5€.
Dit prijsverschil is gelegen in het feit dat er meerdere spellen en activiteiten op de kaart staan. Voor vragen en opmerkingen m.b.t. de Fancy Fair kunt u terecht bij onze ouderraadleden.
   
Schoonmaak schooljaar 18-6-2017
We naderen het einde van het schooljaar. Ook dit jaar hopen we op hulp bij het schoonmaken van alle leermiddelen. Vooral in de OB kunnen we hulp gebruiken. Het is zo fijn wanneer de kinderen na de zomervakantie weer kunnen werken en spelen met schone werkjes en speelgoed.U kunt zichaanmelden bij de leerkracht(en).
Wij zorgen voor koffie/thee en wat lekkers!
 
   
Avond4daagse 15-6-2017
Maar liefst 124 leerlingen liepen mee met de A-4-daagse. Vier avond gezellig wandelen door Hoorn met prachtig weer, dat was dit jaar enorm boffen. Op de laatste avond liepen alle leerlingen in een schoolshirt. De blauwe shirts zijn net aangeschaft door de ouderraad. De leerlingen van de Montessorischool waren dan ook goed te herkennen. Het is elk jaar weer een enorme klus om alles te regelen. Ouderraadleden Quinta Spaans en Candida Fasten hadden alles tot in de puntjes voorbereid waardoor van start tot finish alles vlekkeloos verliep. Ook was er dit jaar weer een stop onderweg. Hieraan hebben ook weer ouders hun bijdrage geleverd, waarvoor veel dank.
Alle medailles klaarleggen . . .
 
10 kilometer lopers in de bekende sporttenues en de 5 kilometerlopers in de nieuwe blauwe shirts . . .
 
Fancy fair - 7 juli a.s. 6-6-2017
Afgelopen schooljaar hadden we al een Fancy Fair georganiseerd op de Kersenboogerd. Dit was zo’n succes dat we dit jaar zowel in de KB als in de binnenstad dit vrolijke gebeuren gaan organiseren. Hiervoor hebben we veel hulp nodig . . . Hieronder informatie vanuit de ouderraad voor de Binnenstad:
 • datum
  vrijdag 7 juli van 14.30 tot 17.00 uur
 • plaats
  Montessori school Binnenstad
  Schoolplein Messchaertstraat
Voor wie?
De ouders, verzorgers, broers, zusjes, opa’s, oma’s etc van de leerlingen van onze school.

Voor wat?
 • Gezelligheid.
 • Spelletjes.
 • Activiteiten.
 • Eten en drinken.
 • Kraampjes op het plein.
Doel
Geld ophalen voor leermiddelen voor het kosmisch onderwijs, extra chromebooks en aanvulling aankleding van de schoolpleinen.

Wie en wat hebben we daarbij nodig?
 • Ouders die 7 juli willen helpen.
 • Ouders die eten en drinken willen verzorgen. Er komt een inteken lijst bij de klassen net zoals met het kerstdiner.
 • Veiling /rad van fortuin prijzen.
 • Ideeën voor spellen en workshops.
 • Iemand die een flyer wil ontwerpen.
Opgave via een intekenlijst op school of via anouk.dalenberg@gmail.com voor de binnenstad.
In de Kersenboogerd kunt u zich bij de leerkrachten opgeven.
 
Avondvierdaagse

De avondvierdaagse is dit jaar van 12 t/m 15 juni 2017

Je kunt kiezen uit:
 • 5 km (minimaal 4 jaar) verzameltijd: 17.45 uur
   
 • 10 km (minimaal 9 jaar) verzameltijd: 17.30 uur

Met vriendelijke groet,

Candida en Quinta
 
Terugblik op koningsdag 27-5-2017
Met name de OR leden en hulpouders hebben er voor gezorgd dat alles op rolletjes verliep. H e e l  v e e l  d a n k !
 
Eén gezamenlijke ouderraad actief! 15-01-2017
Afgelopen woensdagavond was er weer een ouderraadvergadering van zowel de binnenstad als de Kersenboogerd. Samen werden er een aantal activiteiten voor de tweede helft van het schooljaar besproken. Eén daarvan is het organiseren
van een Fancy Fair voor zowel de Kersenboogerd als de binnenstad. Afgelopen schooljaar werd er al een Fancy Fair voor de Kersenboogerd georganiseerd. Dit was zo’n groot succes dat we besloten hebben dit ook voor de binnenstad te organiseren. Nu heeft de ouderraad hier hulp bij nodig ... Vandaar ook de vraag: wie van de ouders wil, samen met leden van de OR, deze organisatie op zich nemen. De FF staat gepland op vrijdag 7 juli . . .
Vele handen maken licht werk! Opgeven kan bij: d.de.wit@talenthoorn.nl
 
KerstActie van de voedselbank 24-12-2016
Het inzamelen van cadeautjes, voor kinderen waarvan het gezin is aangesloten bij de voedselbank, was een groot succes! Maar liefst 5 grote zakken vol cadeautjes hebben we afgeleverd bij de voedselbak in Hoorn. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel veel dank. Dankzij uw bijdragen zijn er in heel veel gezinnen in Hoorn met de Kerstdagen extra blije kindergezichtjes! Wij kregen te horen dat elke kind wel 5 cadeautjes ontvangt en elk kind tussen de 13 en 18 jaar twee bioscoopkaartjes.
Er was zelfs nog geld over om elke gezin een zak oliebollen mee te geven, zodat iedereen met een traditionele oliebol het nieuwe jaar ingaat! Hartverwarmend . .
 
Van de penningmeester   3-12-2016
December is een maand van vele uitgaven, ook voor de ouderraad van de
school. Vanuit de ouderbijdrage worden de feesten zoals Sint Maarten, Sintfeest en zaken rond kerst bekostigd. Dit jaar zijn er tevens nieuwe verlichtingsets en versieringen aangeschaft. Een vriendelijk doch dringend verzoek om, mocht u de bijdrage nog niet hebben betaald, deze over te maken op:  NL42 INGB 0007 6670 17 t.n.v:   Stichting Ouderraad - Montessorischool € 35 per leerling per schooljaar. Dit geldt ook voor de bijdrage aan de pleinwachten: €25 per leerling per schooljaar.
 
Informatie van de kerstcommissie 03-12-2016
Sinterklaas is er gelukkig nog heel even, maar zal spoedig weer vertrekken naar Spanje en wij gaan ons dan weer voorbereiden op de kerstperiode.

Kerstversiering binnenstad
 • Versieren: vrijdagochtend 9 december om 8:30 uur
 • Opruimen: vrijdagochtend 23 december om 8:30 uur
Vele handen maken licht werk!
   
Kerstsfeer  
Om de kerstsfeer in de binnenstad te bewerkstelligen . . . We zoeken op 9 dec om 8.30 uur, voor de locatie binnenstad, ouders om te helpen met het omtoveren van de school van Sint naar kerstsfeer. Er hangt een intekenlijst op de deur van elke klas. Alvast heel veel dank voor uw hulp!
   
Kerst + Actie 25-11-2016
KerstActie
Als school doen wij mee met de kerstactie welke in Hoorn en om streken wordt georganiseerd voor kinderen uit gezinnen die zijn aangesloten bij de voedselbank. Op elke locatie wordt een kerstboom neergezet met daarin wenskaartjes.
De Montessorischool staat bekend om het knutselfestijn genaamd de Kerstafette. Woensdag 14 december zullen alle locaties omgetoverd worden tot één groot creatief festijn. Leerlingen mogen in alle lokalen prachtige kerst
-en winterknutsels maken. Wij hebben daar wel hulp van ouders bij nodig. Binnenkort komen er intekenlijsten te hangen.
   
Reminder penningmeester OR 11-11-2016
Wilt u, wanneer u uw pleinwachtbijdrage en/of ouderbijdrage nog niet heeft voldaan, deze betalen zodat de decemberfeesten gefinancierd kunnen worden.
 
Ouderraadvergadering 9-11-2016
Afgelopen woensdag was er weer een gezamenlijke ouderraadvergadering, ditmaal in de Kersenboogerd. Met elkaar is afgesproken om de versiering van zowel Sint als de Kerst (deels) te vernieuwen. We hebben tijdens de kersttijd ook een goede doelenactie met elkaar afgesproken. Op elke locatie komt een kerstboom te staan met daarin wenskaartjes van en voor kinderen van gezinnen die bij de voedselbank “lopen”. Daarover in een latere nieuwsbrief meer.
 
Het Nationaal schoolontbijt   9-11-2016
Wat een feest . . . afgelopen woensdag.

Werkelijk in elke groep zaten
leerlingen te smullen
van het ontbijt!


Prachtige en heerlijke creaties
op de boterham.
Woensdag 9 november doen wij als school weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Alle leerlingen starten met een ontbijt in de groep. Ook zal er die dag aandacht besteed worden aan het belang van een goede start van de dag. U kunt hier ’s morgens wellicht rekening mee houden. Nuchter naar school hoeft beslist niet. Een klein ontbijtje alvast thuis is aan te raden om de tocht naar school te maken. De bijdrage aan het schoolontbijt wordt bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.
 
Stichting Ouderraad STorm 14-10-2016
In de Kersenboogerd hebben ouders aangegeven graag weer een ouderraad te willen hebben en stellen zich ook beschikbaar om hier vorm en inhoud aan te willen geven. Deze ouders zijn:
 • Quinta Spaans
 • Petra Mol
 • Tineke Onos
Daar zijn we als school ontzettend blij mee. Donderdagavond hebben we samen met een aantal ouders van de ouderraad binnenstad bij elkaar gezeten om ook op het gebied van de ouderraad een goede samenwerking te bewerkstelligen. Van het begin af aan was er een constructieve houding, werden plannen gemaakt, ideeën uitgewisseld en hebben we afgesproken meer samen te vergaderen om zo de krachten te bundelen.

In de ouderraad van de binnenstad hebben we ook een nieuw lid.
Dit is Fleur van Kampen, moeder van Benthe in groep 3/4 van Natasha Arts en Finn in groep 4 bij Marjorie en Merel.
Mocht u als ouder ook interesse hebben in meedenken en meehelpen in de ouderraad: U bent van harte welkom.
 
Avondvierdaagse - van 6 t/m 9 juni 2016
Ook dit jaar kunt u weer met uw kind(eren) meelopen met de avondvierdaagse. De ouderraad in de persoon van Elise Veken regelt de inschrijving. Als het goed is heeft uw zoon en/of dochter een formulier meegekregen. Mocht dit niet het geval zijn, dan bevindt zich achter deze nieuwsbrief een extra inschrijfformulier. Dit kunt u printen invullen en op school inleveren bij de leerkracht(en).
Vind je het leuk om mee te lopen en gezellig om dat met school te doen, geef je dan op.
 • We starten om 17.30 uur!
 • Je kunt kiezen uit 5 km (minimaal 4 jaar)
 • én 10 km (minimaal 9 jaar)
 • Je loopt onder begeleiding van een ouder/verzorger (met de ouder van een vriendje mag ook)
 • Kosten: 4 euro
 • Lever strookje samen met het geld in een envelop z.s.m. in bij je leerkracht, maar uiterlijk donderdag 26 mei.
 • Wil je na 26 mei nog inschrijven, stuur dan een mail naar eliseveken@ziggo.nl - lever in dat geval de envelop met geld (5 euro) NIET meer op school in !
STorm OuderRaad Binnenstad
Enthousiaste leden van de ouderraad (STorm):
 • Ariëlle van Rijswijk
 • Candida Fasten
 • Esther Duijverman - penningmeester
 • Fleur van Kampen
 • Monique van Wijmerenr
Mocht u als ouder ook interesse hebben in meedenken en meehelpen in de ouderraad bent u van harte welkom. U kunt natuurlijk altijd een keer komen proefdraaien . . . . .
of contact opnemen via email info.obsmontessori@talenthoorn.nl
 
Vele handen maken licht werk - plein MS
Samen met Carola Schermer van onze ouderraad zijn leerlingen van de Messchaertstraat aan de slag gegaan om het plein en de “groenstroken” op te ruimen en van bollen en planten te voorzien. Er werd geveegd, schoongemaakt en er werden picknickbanken geplaatst. Suzanne Solognier (onze gedrags-specialiste) is gestart met het opleiden van de seniorcoaches tot mediator. Deze coaches gaan ook elke dag spellen begeleiden zoals we op de locaties Kersenboogerd en de Gravenstraat gewend zijn. Om het verdere spelen een impuls te geven is er speelmateriaal aangeschaft.