Zoeken
21juli2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
Privacy van leerkrachten en leerlingen
  • Wij willen u (ouders) vragen de privacy van leerkrachten te waarborgen.
    Het komt voor dat foto’s op een facebook pagina gezet worden met daarop een leerkracht die haar werk uitoefent. Niet elke leerkracht wil dit. Overlegt u eerst voordat u plaatst.
  • Dit geldt ook voor leerlingen. Niet alle ouders willen dat hun zoon of dochter op sociale media in beeld gebracht wordt. Op school hebben we aan het begin van het schooljaar dit ook geďnventariseerd en plaatsen we alleen leerlingen waarvoor ouders toestemming hebben gegeven
  • Foto's en video's worden ná ieder schooljaar verwijderd.