Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Thema 2017 - samen mediawijs 18-11-2017
Voor de generatie jongeren die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed met deze media om te kunnen gaan,
doen ze dan ook als vanzelf op. In hun vrije tijd:
alleen of  met leeftijdsgenootjes. Deze generatie kijkt vaak met veel zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag. Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs. Mediawijsheid gaat tenslotte verder dan een
verzameling vaardigheden – dan dingen kunnen. Wie mediawijs is, weet bijvoorbeeld óók hoe je media slim en creatief kan inzetten om je doelen te
bereiken. Of hoe je de valkuilen die nu eenmaal bij de gemedialiseerde
samenleving komen kijken het beste kunt omzeilen. En de hiervoor benodigde
stappen, die zet je niet als vanzelf. Die zet je bewust én samen: met  leeftijdsgenootjes, maar ook met ouders en docenten. En dat is lang niet eenvoudig.
Op de Montessorischool Hoorn besteden we komende week aandacht aan Mediawijsheid.
  • Onze educatieve leesbegeleider Josien Stringer zal mediawijsheid lessen gaan geven in de tussen - en de bovenbouw.
     
  • Onze gedragsspecialiste Suzanne Solognier loopt met de lessen mee en haakt daar binnen KIVA op in. Mediawijsheid hoort regelmatig terug te komen is onze opvatting!
   
Maatschappij 25-11-2016
De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis-en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.
Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Wat betreft het laatste onderwerp: op dinsdag 7 en woensdag 8 november hebben alle leerlingen lessen gehad over mediawijsheid. ICT vaardigheden komen aan bod bij het werken met de chromebooks. Vanaf groep 3 worden deze structureel ingezet.
In de Kersenboogerd is een start gemaakt met lessen virtual reality. Met een eenvoudige VR bril en een mobieltje konden de leerlingen naar verre streken .... We hebben inmiddels een doos met brillen en ook de andere bovenbouwgroepen zullen hier mee aan de slag gaan. Dit schooljaar zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van alle ontwikkelingen die met deze 21st century skillls te maken hebben.

 
Les met een Virtual Reality bril 24-10-2017
Afgelopen week kregen alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een geweldige les . . .
  • met de VRbril liepen zij op de Chinese muur
  • doken zij tussen de vissen in het barrièrerif en
  • liepen zelfs op de maan!
De lessen werden verzorgd door Marcus Soeters van het bovenschoolse ICT team. Het was niet alleen kijken maar een interactieve tocht met allerlei verkenningen. De brillen waren beschikbaar gesteld door Vitasys.
 
   
  Media opvoeding
Op deze site geven deskundigen antwoord op al uw vragen over kinderen en media. Kijk eerst of uw vraag al eerder gesteld is en stel dan eventueel uw eigen vraag