Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
OndersteuningsplanRaad (OPR)
Van samenwerkingsverband de Westfriese Knoop
11-12-2016
Sinds 1 augustus 2015 hebben we te maken met de wet Passend Onderwijs. Passend Onderwijs gaat over hoe we ervoor zorgen dat kinderen op de juiste plek, de juiste zorg op maat kunnen krijgen. Onze school is hiervoor aangesloten bij samenwerkingsverband de Westfriese Knoop. Besturen besluiten met elkaar waaraan het geld dat beschikbaar is voor de zorg aan kinderen die het nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze het moeilijker hebben met leren, wordt besteed. U kunt echter zelf ook meedenken en meestemmen over de keuzes die worden gemaakt. Hiervoor is een speciale medezeggen-schapsraad opgericht die gaat over het ondersteuniningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staat precies beschreven welke afspraken er zijn gemaakt over goed onderwijs, goede zorg en de kosten die dat met zich meebrengt. In de ondersteuningsplanraad zitten 12 deelnemers. Enerzijds zijn dit ouders van kinderen uit het reguliere asisonderwijs, het speciale basis-onderwijs en het Speciaal Onderwijs. Anderzijds zijn dit leerkrachten uit alle genoemde onderwijsvormen. Per 1 januari 2017 stopt een aantal leden met hun werkzaamheden voor de OPR. Er komen dan weer plekkenvrij voor nieuwe ouders.
We zijn op zoek naar: 1 ouder van een kind(eren)
uit het regulier basisonderwijs

 
Lijkt het u interessant, heeft u zin en tijd om u in te zetten voor het passend onderwijs voor onze kinderen en leerlingen, stuur dan voor 23 december een aanbevelingsbrief naar de OPR, via het volgende mailadres: opr@dewestfrieseknoop.nl en stel uzelf verkiesbaar.
  • De OPR komt ongeveer 5 6 keer per jaar bij elkaar
     
  • De eerstvolgende vergadering is op woensdag 18 januari 2017
  • De sluitingstermijn van de verkiezing is op vrijdag 23 december
 
Brochure Passend Onderwijs
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen. Kort gezegd is dat de gedachte achter de wet Passend Onderwijs die in het schooljaar 2014-2015 wordt ingevoerd. Wat betekent dat in de praktijk? Wat merkt u daarvan als ouders of verzorgers? Antwoord op deze vragen kunt u lezen in de  informatiegids passend onderwijs.
De informatiegids passend onderwijs opent door te klikken op: passend onderwijs n via de website


Een ontroerend verhaal over een kind dat speciale aandacht verdient kunt u lezen door te klikken op Dat Kind