Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad - GMR
De MR is vertegenwoordigd in de GMR van het openbaar basisonderwijs Hoorn (Talent). In de GMR zitten namens de schoo:
  • Doreen van Orsel Ún
  • Karin Jonker
Hier worden schooloverstijgende zaken besproken. Bij deze vergaderingen is ook altijd een medewerker van het bestuursbureau (Talent) aanwezig.
 
De MR vergaderingen zijn zo ingepland dat deze altijd plaatsvinden voor de GMR vergaderingen. Agendapunten van de GMR vergaderingen kunnen zo voor besproken worden zodat de afgevaardigden hun rol in de GMR zo goed mogelijk kunnen vervullen.