Zoeken
14 t/m 23 mei: praktijk
26april2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
gevraagd
Schooltuin - Kersenboogerd 8-4-2017
Er is professionele hulp ingeroepen om de eerste werkzaamheden te verrichten in de schooltuin in de Kersenboogerd. De grond wordt klaargemaakt zodat de leerlingen van de Montessorischool kunnen gaan zaaien. In dit project werken we samen met SKH Zonnelicht.
   
Samen even buitenspelen 2-4-2017
In de Kersenboogerd heeft de Montessorischool afgelopen maandag samen met SKH Zonnelicht weer bij elkaar gezeten om de samenwerking meer uit te breiden.

We hebben een aantal activiteiten in de planning
  • de schooltuin gezamenlijk opknappen
  • peuters die bij de kleuters in de hal komen spelen
  • koken in de keuken van de SKH (in het kader van ik lekker fit)
 
   
Samenwerking met kinderdagverblijf en kinderopvang SKH Zonnelicht 15-01-2017
Zonnelicht krijgt uitbreiding en wel in het lokaal naast de kinderdagopvang en grenzend aan de onderbouwgroep van Annelies en Petra. Wij zijn als school hier ook heel blij mee. Een leegstaand lokaal is niet aantrekkelijk.
We hebben een fijne samenwerking als school met SKH. In de nabije toekomst willen wij dan ook gezamenlijk meer activiteiten ontplooien.Jonas van der El (pedagogisch medewerker van Zonnelicht) is al jaren intensief betrokken bij de pleinwacht en het uitvoeren van BeweegWijs in het bijzonder.
 
SKH - kinderopvang 20-09-2015
Kersenboogerd en de samenwerking met de SKH             
Op de locatie Kersenboogerd hebben we de unieke situatie dat we met een
kinderdagverblijf en de na - schoolse opvang een gebouw delen. Dit betekent
in de praktijk dat leerlingen die voor en/of na schooltijd naar de opvang gaan
niet het gebouw hoeven te verlaten. Zij gaan verder in de voor hen vertrouwde omgeving. Tot een half jaar geleden was dit met Stichting Kinderopvang Zonnelicht. Het unieke zat hem vooral in de gedeelde visie. Groot was dan ook de schrik toen Zonnelicht failliet ging. In de omgeving ging het verhaal de ronde dat de school ook failliet was gegaan. Niets was minder waar. SKH (Stichting Kinderopvang Hoorn) nam Zonnelicht over en inmiddels is er met de SKH een goede samenwerking tot stand gekomen. Op dit moment is er een verticale groep binnen de kinderdag - opvang en zijn er 2 BSO groepen.

SKH
  • De 0 tot 4 opvang is de babyopvang, gericht op het bieden van een rustige omgeving.
  • Voor de schoolgaande kinderen is er plek in de buitenschoolse opvang (BSO) om te kunnen genieten van sport, spel, creativiteit en ontspanning. Wij kenmerken ons door de liefdevolle aandacht voor de kinderen en de warme betrokkenheid van onze pedagogische medewerkers.
Informatie
Wilt u met ons kennismaken of bent u op zoek naar een fijne opvangplek voor uw kind? Het is mogelijk een persoonlijke rondleiding te krijgen waarbij u de nodige vragen kunt stellen. Onze medewerkers staan u graag te woord. Het is mogelijk uw kind direct te plaatsen. Voor meer informatie of aanmeldingen belt u met SKH op 0229-248770 of u kunt uw kind inschrijven via het aanmeldformulier op onze website. Een rondleiding kunt u rechtstreeks aanvragen op de locatie via 0229-508900.
 
.