Zoeken
21juli2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
Ontwikkelingen school
Een school is steeds bezig met allerlei ontwikkelingen. Hierdoor verbetert de kwaliteit.
Hoe de stand van zaken is met betrekking tot o.a.:
  • principes Montessori onderwijs
  • methode KIVA
  • sociale vaardigheden
  • aanpak taal
  • professionalisering team
  • samenwerking met MR
  • ouderparticipatie
Wat de plannen zijn voor het schooljaar 2017-2018 kunt u lezen in het
Jaarontwikkelplan 2017-2018