Zoeken
21juli2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
Handboek zorg op maat
Dit handboek is een weergave van het beleid t.a.v. zorg op onze school. Het geeft een overzicht van de manier waarop wij de zorg voor alle kinderen in de praktijk gestalte geven. Onze onderwijskundige visie t.a.v. de zorg voor onze kinderen staat hierin verwoord. Zowel de beleidsmatige en theoretische kant hiervan als de praktische uitwerking van dit beleid is in dit handboek terug te vinden.
Download pdf-bestand 
Schoolondersteuningsplan 2014-2016