Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
Informatie teamleden
 
Functioneringsgesprekken
Elk schooljaar vindt er tussen de personeelsleden en de directeur een functioneringsgesprek plaats. In dit gesprek wordt stilgestaan bij de zaken waarover het personeelslid tevreden is en wordt gekeken naar welke mogelijkheden deze ziet om zich verder te verbeteren. Het functionerings-gesprek is vooral toekomstgericht. Nieuwe teamleden en lang tijdelijke invallers worden na een jaar door de directeur beoordeeld. Verder wordt elke leider/leidster eens in de drie jaar beoordeeld.
 
Scholing van teamleden
Scholing is de verzamelnaam voor opleiding, nascholing en omscholing met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, de arbeid en de organisatie. Er wordt gestreefd prioriteit te geven aan die scholingsactiviteiten die individuele wensen en algemeen belang verenigen. Aan het eind van het schooljaar worden de wensen van directie en team ge´nventariseerd en het scholingsplan voor het nieuwe schooljaar vastgesteld.
 
Stagiaires van de PABO
Onze school geeft zo veel mogelijk stagiaires de ruimte om stage te lopen bij ons. De stagiaires verrichten werkzaamheden afhankelijk van het niveau van hun opleiding. Zij werken altijd onder supervisie van een leider/leidster en oefenen in school alle onderdelen die bij het vak leraar horen. Wij hebben stagiaires van SPW (opleiding tot klassenassistenten), Pabo Alkmaar (regulier onderwijs) en van de Montessori-pabo in Amsterdam. De huidige Pabo-opleiding wordt afgerond met een LIO stage (een stage Leraar In Opleiding). Tijdens deze stage in het vierde jaar, werkt de aankomende leraar een periode zo zelfstandig mogelijk, daarbij begeleid door een leider/leidster. Deze stagiaire krijgt indien mogelijk ook betaald.
 
Vervanging bij ziekte
Bij ziekte en/of afwezigheid van teamleden proberen we altijd vervanging te regelen. Mocht er echt geen vervanging te vinden zijn (binnen en buiten het team) dan sturen we de groep naar huis. We vragen wel of ouders/verzorgers opvang kunnen bieden, mocht dit niet zo zijn, dan gaat het kind naar een andere groep en werkt daar. Kinderen mogen altijd werk mee naar huis nemen, om thuis verder te werken.
 
Vervanging bij Compensatieverlof/BAPO
Op basis van een volledige aanstelling heeft een leider/leidster 15 roostervrije dagen (compensatieverlof). Teamleden met een deeltijdaanstelling nemen meestal geen compensatieverlof op, maar kiezen voor uitbetaling. Binnen het seniorenbeleid bestaat de 'BAPO-regeling: bevordering arbeidsparticipatie ouderen'. De omvang van de BAPO-regeling is een halve tot een hele dag per week roostervrij. De vervanging bij compensatieverlof/BAPO gebeurt zoveel mogelijk door een vaste leider/leidster.