Zoeken
25september2018
Onderstaande links worden wekelijks bijgewerkt. Onder de...
25september2018
Gravenstraat
25september2018
gevraagd
De school
Wanneer u onze site bekijkt, heeft u interesse in Montessori-onderwijs. Dit onderwijs is anders dan 'gewoon' onderwijs. De verschillen hebben te maken met de uitgangspunten van het Montessori-onderwijs. Een aantal van deze verschillen is direct zichtbaar wanneer u binnenkomt. Zo heeft ieder kind vanaf 4 jaar een eigen tafeltje in de klas met een eigen plantje om te verzorgen. Kinderen kunnen op de grond op een kleedje werken en ook de gang wordt als werkruimte gebruikt. Het materiaal staat overzichtelijk opgesteld zodat de kinderen zelf hun werk kunnen kiezen. Zo onderscheiden wij ons op allerlei manieren van andere scholen. Natuurlijk zult u ook dingen herkennen van uw eigen basisschooltijd. Wij beschrijven in deze schoolgids wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat we van u verwachten wanneer u uw kind bij ons op school inschrijft. Wij houden informatiegesprekken met ge´nteresseerde ouders, waarna u een rondleiding door de school krijgt, waarbij u zelf sfeer kunt proeven. Bovendien zult u veel van de hier besproken zaken in de klassen kunnen zien.
   
U bent van harte welkom om zelf in de school te komen kijken
 
   
Openbare school
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor alle leerlingen, zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Het onderwijs is erop gericht leerlingen vertrouwd te maken met andere opvattingen en culturen, waarbij we streven naar wederzijds begrip en respect. Wij geven op alle drie locaties Montessori-onderwijs. Dit onderwijs is juist in deze hectische tijd waarin onze kinderen opgroeien actueel en geeft kinderen een goede start in hun leven. Het bestuur van de school is eindverantwoording schuldig aan de gemeenteraad.