Woensdag 06 november 2019

06 november 2019

De landelijke vakbonden hebben opnieuw het onderwijsveld opgeroepen om te staken op woensdag 6 november 2019. Een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs steunt het doel van deze actie en heeft begrip voor een staking. Met deze actie willen de vakbonden de politiek duidelijk maken dat de sector primair onderwijs aantrekkelijker moet worden om een tekort aan personeel op te lossen. Er is extra geld nodig voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Het College van Bestuur ondersteunt deze acties.

In verband met deze staking zijn alle locaties van onze school op woensdag 6 november gesloten.

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!